BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olkowska Wiesława (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Ocena płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur
Evaluation of Financial Liquidity of Companies in Warmia and Mazury
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 77-84, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Płynność finansowa, Przedsiębiorstwo
Financial liquidity, Enterprises
Note
summ.
Country
Region warmińsko-mazurski
Abstract
W artykule podjęto próbę oceny pomiaru płynności finansowej przedsiębiorstw regionu Warmii i Mazur. Badania przeprowadzono w obszarze płynności finansowej, wskazując na bieżące uwarunkowania własne podstawowe w aspekcie rentowności sprzedaży netto (handlowej). Materiał empiryczny obejmował wartości wskaźników finansowych 30 przedsiębiorstw na przestrzeni lat 2004-2007. Pozwala on na obecną diagnozę sytuacji finansowej, jak i na wykorzystanie go w analizie prospektywnej (fragment tekstu)

This paper analyses the financial liquidity of companies in the region of Warmia and Mazury in the period between 2004 and 2007. Empirical studies were based on financial statements. with the main focus on balance sheet indexes from a statistical perspective and cash-flow-based (i.e. dynamic) indexes. The results should provide the basis for a current diagnosis of the financial liquidity of companies and its prospective analysis. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Olkowska W., Gumkowska A., Płynność finansowa spółek budowlanych, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2008, nr 10(705).
  2. Olkowska W., Gumkowska A., Rola i znaczenie rachunku przepływów pieniężnych w zarządzaniu finansami firm, [w:] A. Birski (red.), Uwarunkowania tynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  3. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWN, Warszawa 1994.
  4. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, PWN, Warszawa 2002.
  5. Stadtherr S., Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw i jej podstawowe uwarunkowania, [w:] W. Pluta (red.), Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, nr 1042.
  6. Szpulak A., Analiza zróżnicowania poziomu płynności finansowej przedsiębiorstw produkcyjnych, [w:] W. Pluta (red.). Zarządzanie finansami firm - teoria i praktyka, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu" 2004, nr 1042.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu