BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Śniegocka-Łusiewicz Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Title
Analiza koszykowa w badaniu cykliczności reguł asocjacji w handlu detalicznym
The use of Basket Analysis in the Research of Cyclical Nature of Association Rules in Retail Trade
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Taksonomia (18), 2011, nr 176, s. 621-628, bibliogr. 4 poz.
Research of Wrocław University of Economics
Issue title
Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania
Keyword
Zachowania konsumenta, Preferencje konsumenta
Consumer behaviour, Consumer preferences
Note
streszcz., sum.
Abstract
W pracy zakłada się istnienie zmienności w czasie preferencji konsumentów odnośnie do wyboru produktów. Wiedza na temat reguł wyboru następników oraz prawdopodobieństwa wyboru poprzedników w poszczególne dni oraz miesiące ułatwi przygotowanie reklamy skierowanej do konkretnych reklamobiorców. Analiza koszykowa umożliwiała przebadanie empirycznego zbioru danych i uwidoczniła zmiany w poziomie ufności i wsparcia w poszczególnych okresach. Z badania wynika istnienie najsilniejszych reguł w październiku oraz w soboty przy równoczesnym istnieniu największej liczby transakcji. Ponadto w artykule wykazano, że w badaniach empirycznych kryteria minimalne analizy koszykowej muszą być ustalone na niskim poziomie.(abstrakt oryginalny)

This paper assumes that consumer preferences about the product choice vary over time. Knowledge on the rules of choosing consequents and probability of choosing predecessors on individual days and months may enable better preparation and targeting of an advertisement to advertising addressees. Basket analysis enables empirical analysis of data and it shows the changes in confidence and support level over time. The study shows the existence of the most significant association rules in October and on Saturdays, combined with the highest number of transactions. Moreover, it presents that minimal criteria of basket analysis in empirical tests must be low.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Hansen F., Consumer Choice Behavior. A Cognitive Theory, The Free Press, New York 1972.
  2. Larose D.T., Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  3. Rauch J., Logic of association rules, "Applied Intelligence" 2005, vol. 22.
  4. Rudnicki L., Zachowanie konsumentów na rynku, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1505-9332
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu