BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Opałka Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Koncepcja zarządzania wartością przedsiębiorstwa jako nowoczesna strategia prowadzenia działalności gospodarczej
The Concept of Based Management Value as the Modern Strategy of Conducting Business Activities
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 85-94, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Działalność gospodarcza
Value Based Management (VBM), Business activity
Note
summ.
Abstract
Najbardziej ogólnym celem funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce jest przetrwanie i rozwój. To od przetrwania zależeć będzie realizacja innych pochodnych celów. Jednakże przedsiębiorstwo, mające za cel tylko przetrwanie, skazane będzie w określonym czasie na upadek. Rosnąca konkurencja, zmiany rynkowe spowodują, że takie przedsiębiorstwo nie dopasuje się do nowych warunków funkcjonowania. Niezaprzeczalny jest więc fakt, że przedsiębiorstwo mające za cel przetrwanie musi realizować go poprzez własny rozwój zarówno ilościowy, jak i jakościowy. W taki właśnie sposób przetrwanie przez rozwój będzie gwarantowało wzrost przedsiębiorstwa. Innym celem działania przedsiębiorstwa, spotykanym w literaturze ekonomicznej, jest generowanie zysków. Cel ten jest jednak pochodną przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa, ponieważ zysk może osiągnąć tylko takie przedsiębiorstwo, które istnieje i rozwija się. (fragment tekstu)

The purpose of article was to identify the essential features of the concept of based management value. This is a business management system in which all decisions are taken by managers subordinated to the purpose which is to maximize the value of invested capital. The effectiveness of this concept depends on the identification of factors and processes that shape the value of the company (goodwill). Proper implementation of the management system provides an assessment of the effectiveness of the activities of the Authority and management of own resources of capital, property and human. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Black A., Wright P., Bachman J., W poszukiwaniu wartości dla akcjonariuszy, Dom Wydawniczy ABC, Kraków 2000.
  2. Cwynar A., Cwynar W., Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002. '
  3. Dudycz T., Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
  4. Kamela-Sowińska A., Wartość firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996.
  5. Marcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  6. Pelc Ł., Ciborski D., Ranking Spółek giełdowych pod kątem Ekonomicznej Wartości Dodanej Q1 2007, Value Based Advisors, www.vba.pl.
  7. Rappaport A., Wartość dla akcjonariuszy - poradnik menadżera i inwestora, WIG Press, Warszawa 1999.
  8. Źróbek S. (red.), Inwestowanie w nieruchomości i finansowanie, Studia i materiały Towarzystwa Naukowego Nieruchomości, Towarzystwo Naukowe Nieruchomości, Olsztyn 2008.
  9. www.rzeczpospolita.pl.
  10. www.inforum.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu