BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nowicki Adam (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Rynek technologii informacyjnych - aspekt pojęciowo - znaczeniowy
Information Technology Market - Conceptual-Semantic Aspect
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 99-108, bibliogr. 13 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Technologie informacyjne i telekomunikacyjne, Rynek informatyczny, Struktura rynku
Information and Communication Technology (ICT), Information technology (IT) market, Market structure
Note
streszcz., summ.
Abstract
Tworzone i stosowane w praktyce technologie informacyjne stanowią główny czynnik rozwoju funkcjonalnego i strukturalnego organizacji. Postępujący proces globalizacji gospodarki i rosnąca konkurencja między przedsiębiorstwami w bezpośredni sposób wpływają na kształtowanie struktury rynku IT i jego funkcji. Doświadczenia polskiej transformacji gospodarczo-społecznej trwającej od końca lat 80. dowiodły, że rynek IT zrewolucjonizował zasady funkcjonowania wszystkich dziedzin gospodarki i usług w naszym kraju. Celem artykułu jest zaprezentowanie teoretycznych i aplikacyjnych jego aspektów. W pierwszej kolejności podjęta zostanie próba wyjaśnienia pojęcia i funkcji rynku IT. Następnie uwaga zostanie zwrócona na pojęcia i cele stosowania IT w praktyce. Zasadniczą częścią rozważań będzie charakterystyka struktury rynku IT.(abstrakt oryginalny)

Developed and applied in practice information technologies are the major factor in the functional and structural development of the organizations. Progressive process of economic globalization and increasing competition among enterprises directly affect the formation of IT market structure and its functions. The experience of Polish economic and social transformation which has lasted from the late 80s proved that the IT market has revolutionized the principles of functioning of all sectors of the economy and services in our country. The practical aspects of the IT market have inspired the author to a closer interest in the problems of this market. The aim of this article is to present the theoretical and application aspects of this market. Thus, the basic concepts are defined and their practical properties are clarified. First of all the author tries to clarify the concept and function of the IT market. Then, he focuses his attention on the concepts and objectives of IT application in practice. The characteristics of the IT market structure are an essential part of the considerations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Beynon-Davies P., Inżynieria systemów informacyjnych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1999.
 2. Jelonek D., Wybrane determinanty polskiego rynku informatycznego, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 986, AE, Wrocław 2003.
 3. Kisielnicki J., MIS - Systemy informacyjne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 4. Klonowski J., Systemy informatyczne zarządzania przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2004.
 5. Koch R., Słownik zarządzania i finansów, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1997.
 6. Mynarski S., Analiza rynku, AE, Kraków 2000.
 7. Nowicki A. (red.), Technologie informacyjne dla ekonomistów. Narzędzia. Zastosowania, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Wrocław 2008.
 8. Nowicki A., Strategia doskonalenia systemu informacyjnego w zarządzaniu przedsiębiorstwem, AE, Wrocław 1999.
 9. Raporty "Computerworld TOP 200" nr: 13/2006, 35/2006, 17/2008.
 10. Šmid W., Leksykon menedżera, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2000.
 11. Sobieska-Karpińska J., Kutera R., Marketing mobilny - nowym sposobem komunikacji z klientem, [w:] Informatyka Ekonomiczna nr 11, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1156, AE, Wrocław 2007.
 12. Szewczyk A. (red.), Społeczeństwo informacyjne - problemy rozwoju, Difin, Warszawa 2007.
 13. "Teleinfo" nr: 14/2006, 5/2007.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu