BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Perenc Józef (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Nowoczesne przedsiębiorstwo spedycyjne i transportowe na europejskim rynku
Competition Or Partnership of Speditors and Carriers As New Rules of Battles On European Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 95-104, tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Przedsiębiorstwo spedycyjne, Przedsiębiorstwo transportowe, Rynek europejski
Forwarding firm, Transport company, European market
Note
summ.
Abstract
U schyłku XX wieku, w okresie wielu istotnych przemian społeczno-gospodarczych świata, Europy i Polski trudno jest dokładnie nakreślić kierunki ewolucji zasad gospodarki rynkowej. Wiele krajów w Europie środkowo-wschodniej dokonuje radykalnego zwrotu w gospodarce. Po wielu latach hegemonii niesprawdzonych systemów nakazowo-rozdzielczych kraje te budują zręby gospodarki rynkowej oraz nakreślają strategie działania firmy. Główną determinantę strategii działania firmy transportowej zajmuje charakter rynku, na którym dany podmiot działa. Strategie te powinny być oddzielnie budowane dla transportu towarowego i komunikacji pasażerskiej. Polska począwszy od 1989 r. też realizuje swój program naprawy i restrukturyzacji systemu transportowego. W rozdziale 1 niniejszej publikacji autor przedstawił możliwe sposoby zaangażowania się państwa w realizację głównych kierunków polityki transportowej oraz reguły uczciwej konkurencji podmiotów świadczących usługi transportowo- spedycyjne. (fragment tekstu)

Poland beginning in 1989 realizes its program of repair and restructuring of transport system. The author has presented possible manners of engagement of transport and spedition business units in realization of main direction of transport policy and rules of competition of units performing these kind of services. One should have trust and hope, that the economy of the free market, limited interventionism of state, freedom to entering the transport market for new enterprises, free and unfettered competition will still be the canons, that will set the general tone and create new framework for functioning of transport enterprises on tomorrows markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Balcerowicz L., Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Znak. Kraków 1995.
  2. Fonfara K., Marketing partnerski na tynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1999.
  3. Frehr H.U., Total Quality Management, Carl Hanser Verlag, Munchen-Wien 1996.
  4. Jastrzębska J, Harmonizacja zasad funkcjonowania transportu kolejowego vt' Polsce z transportem kolejowym Unii Europejskiej, SGH Warszawa (praca doktorska), Warszawa 1998.
  5. Perenc J., Podstawy myślenia i działania marketingowego w transporcie, KO W, Warszawa 1995.
  6. Perenc J., Marketingowe myślenie i działanie kadry kierowniczej, "Marketing i Rynek" 1996, nr 12.
  7. Pocheć J., Transport i spedycja - potrzeba nowych strategii, PTE, Szczecin 1996.
  8. Rydzkowski W., Wojewódzka-Król K., Współczesne problemy polityki transportowej, PWE, Warszawa 1997.
  9. Szczepaniak T. (red.). Transport międzynarodowy, PWE, Warszawa 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu