BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rot Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wybrane determinanty rozwoju rynku informatycznego w Polsce
Selected Determinants of Polish IT Market Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 109-121, rys., bibliogr. 14 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynek informatyczny, Czynniki rozwoju przedsiębiorstwa, Rozwój
Information technology (IT) market, Companies development factors, Development
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane dane obrazujące stan i perspektywy rozwoju rynku informatycznego w Polsce, ale przede wszystkim dokonano w nim próby identyfikacji wybranych determinant kształtujących jego właściwości. Wśród najważniejszych czynników wymieniono determinanty ekonomiczne (mikro- i makroekonomiczne), społeczne, polityczne, prawne, edukacyjne oraz demograficzne. W artykule wskazano również na podstawowe czynniki hamujące, w opinii autora, rozwój rynku informatycznego w Polsce, do których zaliczono m.in. spadek koniunktury gospodarczej, problemy z pozyskaniem wykwalifikowanej kadry, niską kulturę organizacyjną w przedsiębiorstwach oraz fragmentaryczne i niespójne regulacje prawne.(abstrakt oryginalny)

The data presented in the paper shows that the Polish IT market continues to grow and was worth about 24 billions PLN in 2008. Current growth is about 16.5% compared with the previous year. The IT market structure also changes, IT services and software development become to play more important roles, moreover recently a shift towards increasing sector consolidation can also be observed. The article discusses different issues connected with the current state and perspectives of development of Polish IT market. The aim of the paper is to identify selected factors that influence the structure of IT market like social, economical or legal factors. It also attempts to identify and evaluate the factors which limit IT market development like decline in economy prosperity, lack of highly-qualified employees, low organizational culture in the enterprises, incomplete and volatile law. In the opinion of many analysts, the influx of EU funds coming into Polish enterprises, larger investments and accelerating consumer demand are the main factors which will foster Polish IT market development.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chodak G., Determinanty rozwoju rynku e-commerce w Polsce, Zeszyty Naukowe Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2006.
 2. Dobra dynamika roczna 2007 na rynku IT, http://it-consulting.pl/php/html/modules.php?name=News&file=article&sid=251.
 3. Forystek J., IT się odradza, http://www.webinside.pl/praca/238.
 4. Jadczak A., Rośnie gospodarka, rośnie IT, "Computerworld" z dn. 10 czerwca 2008, http://www.computerworld.pl/artykuly/58319/Rosnie.gospodarka..rosnie.IT.html.
 5. Jelonek D., Determinanty polskiego rynku informatycznego, Prezentacja przedstawiona na 3. Kongresie Informatyki Polskiej, 2-4 czerwca 2003 r., Poznań 2003a.
 6. Jelonek D., Wybrane determinanty polskiego rynku informatycznego, [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, AE, Wrocław 2003b.
 7. Malicki M., Obraz rynku IT w Polsce, PMR Publications 2007, http://www.itmarketcracow.com/pdf/pl/Outsourcing_Eksport_IT_w_Polsce.pdf.
 8. Młynarczyk D., Analiza stanu obecnego i perspektywy rozwoju rynku IT, http://www.scribd.com/doc/66461/Analiza-rynku-IT-PARP , 2003.
 9. Polski rynek IT zachowa dwucyfrową dynamikę wzrostu, "Computerworld" z dn. 22 lipca 2008, http://www.computerworld.pl/news/159810.html.
 10. Raport PMR Publications, Rynek IT w Polsce 2006-2008, http://www.crmreview.pl/news.php?news =255.
 11. Raport PMR Publications, Rynek IT w Polsce 2008: Prognozy rozwoju na lata 2008-2012.
 12. Rynek informatyki sektora publicznego w Polsce w 2006 r., Forum Nowoczesnej Administracji Publicznej, http://www.egov.pl/index.php?option=content&task=view&id=3547&Itemid=62.
 13. Sysło M., Edukacja informatyczna - stan i wyzwania, Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Kraków 2005, http://www.ap.krakow.pl/ptn/ref2005/syslo.pdf.
 14. Waszczuk P., Rynek IT w Polsce się zmienia, CEO - Magazyn Top Menedżerów z dn. 15 lipca 2008, http://ceo.cxo.pl/news/158684.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu