BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Peszko Kamila (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wpływ komunikacji z pracownikami i promocji dodatkowej na funkcjonowanie nowoczesnego przedsiębiorstwa
The Impact of Communication With Employees and the Additional Promotion for the Operation of Modern Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 105-112, tab., bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Komunikowanie w przedsiębiorstwie, Promocja, Funkcjonowanie przedsiębiorstwa na rynku
Communication in organisation, Promotion, Enterprises functioning in the market
Note
summ.
Abstract
Kreując wizerunek nowoczesnego przedsiębiorstwa, działającego na mocnych filarach należy pamiętać jakie elementy odpowiadają za jego odbiór. Nie wystarczy posiadanie zasobów kapitałowych, finansowych czy rzeczowych, należy bowiem mieć na uwadze również zasób osobowy, jak i stosować odpowiednie metody pozwalające na wyróżnienie się na tle konkurentów. Co znaczy firma, która posiada środki do zakupu materiałów produkcyjnych, jeśli nie będzie miał kto ich wykorzystywać do tworzenia danego wyrobu. Po co przedsiębiorstwu pakiety usług, gdy nie posiada ono odpowiednich zasobów ludzkich do ich sprzedaży ani wystarczających instrumentów promocyjnych. Jednym z takich narzędzi jest promocja dodatkowa. (fragment tekstu)

Article was intended to show how important is human capital and appropriate for ensuring the proper functioning of communications company. Indication of the essence of the promotion was intended to emphasize how important it performs the role in the construction of a modern enterprise. Distinction sales promotion was intended to, indicate the importance of this form of communication, especially if the company is committed to obtaining results of high-speed service. Do not forget, however, a fixed response to strengthen the ties with clients and to positively affect performance. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Adamska A., Dąbrowski T., Marketing i finanse w przedsiębiorstwie-, Od konfliktu do synergii, Wydawnictwo C.H. Beck, Bydgoszcz 2007.
  2. Altkorn J. (red.), Podstawy marketingu, Instytut Marketingu, Kraków 2003.
  3. Ambroziak E., Czynniki motywujące i determinujące pracownika oraz ich wykorzystanie w przedsiębiorstwie, [w:] A. Stankiewicz-Mróz, J. Lendzion (red.), Wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi w sytuacji przemian na tynku pracy, Wydawnictwo Media Press, Łódź 2008.
  4. Hajduk G., Cyrek P., Promocja sprzedaży jako czynnik wpływający na zachowania popytowej strony rynku, [w:] D. Kopycińska (red.), Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji i globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Katedry Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2005.
  5. Kolczyński M., Sztumski J., Zarys socjologii organizacji, Wydawnictwo Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2003.
  6. Smalec A., Pracownik jako klient wewnętrzny, [w:] E. Niedzielski (red.), Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004.
  7. Widawska-Stanisz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie usługowym, [w:] G. Rosa, A. Smalec (red.), Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Interakcje w kształtowaniu partnerstwa organizacji z otoczeniem, "Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług" 2006, nr 5.
  8. Wiktor J.W., Promocja dodatkowa w systemie komunikacji marketingowej firmyistota, funkcje i przesłanki wykorzystania, "Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie" 2005, nr 677.
  9. Wiktor J.W, Marketing międzynarodowy. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.
  10. Wykrzykowski K., Marketing nie tylko dla małej firmy, Oficyna Wydawnicza Hobby& Education, Warszawa 2000.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu