BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Przyłuska Judyta (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie)
Title
Innowacyjna gospodarka
Innovation Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 123-130, bibliogr. 10 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Innowacje, Gospodarka
Innovations, Economy
Note
summ.
Abstract
W dzisiejszych czasach, nieustannie rodzą się technologie, radykalnie zmieniające świat oraz gospodarkę. Pojawiają się coraz nowsze, rewolucyjne aplikacje starych rozwiązań technologicznych. Dawniej zmiany następowały wolniej, a odstępy między "epokowymi skokami" technologicznymi były dłuższe. W takich warunkach firma mogła funkcjonować dziesięciolecia bez konieczności dokonywania radykalnych zmian. Tymczasem od lat 90. czas życia modelu biznesowego skrócił się i rozwiązania, które mogły funkcjonować przez dziesięciolecia okazują się dziś niewystarczające. Coraz częściej pada pytanie: jak zarządzać firmą, aby była efektywniejsza, szybsza w działaniu i lepiej radziła sobie od konkurencji? (fragment tekstu)

The article "Innovation Economy" shows that there are existing only a few competitive Polish companies which also work less together with the centrum of science. Effective functioning of such companies in the market of the European Union depends on the knowledge created by the talent and innovation, thereby leading, as well as the correct state policy, which, by supporting innovative impact on Polish companies. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Brzozowski M., Kopczyński T., Przeniczka J., Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
  2. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
  3. Grudzewski W., Hejduk I., Projektowanie systemów zarządzania, Difin, Warszawa 2001.
  4. Macias J., Innowacje w polskich przedsiębiorstwach przemysłowych, "Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw" 2008, nr 1(166).
  5. Matejuk J., Zarządzanie innowacyjne jako warunek konkurencyjności przedsiębiorstwa, "Zarządzanie Zmianami" 2005, nr 2.
  6. Penc J., Innowacje i zmiany w firmie. Transformacja i sterowanie rozwojem przedsiębiorstwa, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1999.
  7. Płoszajski P., Nowoczesne przedsiębiorstwo musi mieć obsesję na punkcie nowych technologii, "e-Dziennik. Gazeta Prawna" 2007, nr 94.
  8. Poznańska K, Czynniki sukcesu małych przedsiębiorstw w Polsce, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2006, numer specjalny.
  9. Matczewski A. (red.), Problemy współczesnego zarządzania, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2001.
  10. http://www.pi.gov.pl/finansowanie_innowacji/po_innowacyjna_gospodarka.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu