BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puciato Daniel (Politechnika Opolska), Goranczewski Bolesław (Politechnika Opolska)
Title
Wybrane metody oddziaływania na jakość usług w przedsiębiorstwach hotelarskich
Selected Methods of Influencing Service Quality in Hotel Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 131-139, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Jakość usług, Hotelarstwo
Quality of services, Hotel industry
Note
summ.
Abstract
Współczesne przedsiębiorstwa mogą konkurować ze sobą poprzez koncentracje, przywództwo kosztowe lub jakościowe. Rynek turystyczny ma wszelakie znamiona rynku konsumenta, na którym ogromne znaczenie mają takie kategorie ekonomiczne jak cena czy jakość. Klient przedsiębiorstwa hotelarskiego pragnie nabywać tylko takie usługi, które sprostają jego oczekiwaniom oraz zaspokoją jego potrzeby. Tylko hotele, które są w stanie zaoferować usługi o atrakcyjnej cenie oraz wysokiej jakości, mają szanse osiągnąć sukces rynkowy. Jakość jest zatem kluczowym obszarem funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, w tym również hotelarskich. Orientacja jakościowa w przedsiębiorstwie oparta jest coraz częściej na koncepcji jakości totalnej. Obejmuje ona zatem wszystkie obszary zarządzania przedsiębiorstwem i opiera się na dążeniu do osiągnięcia najwyższej zgodności jakości produktu z oczekiwaniami klientów. Jakość totalna dotyczy również wszystkich procesów, realizowanych w działaniach związanych z dystrybucją i promocją danego produktu czy usługi. Tylko takie podejście przedsiębiorstwa do jakości pozwala budować przewagę konkurencyjną z uwzględnieniem czynników pochodzących z otoczenia przedsiębiorstwa oraz jej wewnętrznego potencjału. (fragment tekstu)

The tourism market has all the features of a consumers' market where such economic categories as price or quality are of utmost importance. Therefore, quality is the key area for hotel companies' operation. This paper presents selected methods of influencing service quality in hotel companies. The most important methods of shaping the quality of hotel services include: categorisation; recommendation; and quality systems in conformity with ISO 9001:2000. They necessitate understanding and considering customers' needs and requirements, acceptance by all employees and permanent striving for excellence. The action may contribute to provision of top-quality hotel service that will be able to comply with competitive products and, in consequence, will contribute to survival and development of hotel companies on the European market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Borkowski S., Wszendybył E., Jakość i efektywność usług hotelarskich, PWN, Warszawa 2007.
 2. Borys T., Wprowadzenie do zagadnień jakości, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1989.
 3. Borys T., Kwalimetria. Teoria i zastosowania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1991.
 4. Cisło M., Podstawowe mechanizmy procesu zarządzania jakością oraz metody pomiaru poziomu jakości usług na przykładzie hotelarstwa, "Folia Turistica" 2002, nr 11.
 5. Kotler P., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 6. Kwiatkowski W., Marketing w hotelach. Zastosowanie praktyczne, Ośrodek Doskonalenia Kadr "Orbis" S.A., Warszawa 1997.
 7. Nawrocka E., Oparka S., Hotel w XXI wieku, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania, Wrocław 2007.
 8. Olkiewicz M., System zarządzania jakością usług hotelarskich, "Ekonomiczne Problemy Turystyki" 2005, nr 5.
 9. Ostasiewicz W. (red.), Ocena i analiza jakości życia, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 10. Panasiuk A., Szostak D. (red.), Hotelarstwo, PWN, Warszawa 2008.
 11. Porter M., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 2000.
 12. PN-EN ISO 9001:200I, Systemy zarządzania jakością. Wymagania, PKN, Warszawa 2001.
 13. PN-EN ISO 9004:2001, Systemy zarządzania jakością. Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PKN, Warszawa 2001.
 14. Rapacz A., Przedsiębiorstwo turystyczne, Difin, Warszawa 2007.
 15. Strużycki M., Zarządzanie przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2004.
 16. Turkowski M., Marketing usług hotelarskich, PWE, Warszawa 1997.
 17. Ustawa o usługach turystycznych z dnia 29 sierpnia 1997 r.
 18. Wszendybył E., Zarządzanie jakością usług hotelarskich, "Turystyka i Hotelarstwo" 2006, nr 9.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu