BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Radziszewska Aleksandra (Politechnika Częstochowska)
Title
Kreowanie kapitału relacyjnego przedsiębiorstwa w działalności e-biznesowej
The Creating of Enterprise's Relationship Capital in E-Business Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 141-149, rys., bibliogr. 13 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Kapitał relacyjny, Biznes elektroniczny
Relational capital, e-business
Note
summ.
Abstract
Nowe technologie informacyjne i telekomunikacyjne z powodzeniem znajdują zastosowanie w doskonaleniu procesów gospodarczych. Rośnie liczba usług oferowanych przez Internet, portali informacyjnych oraz praktycznych rozwiązań biznesowych zarówno w obszarze business to customer, jak i business to business. Dynamiczny rozwój dotyczy też technologii mobilnych. Ich zastosowanie nadaje nowy wymiar działalności przedsiębiorstw tworząc nowe kanały dystrybucji i komunikacji oraz nowe formy kontaktu z klientami. Tradycyjne relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem, klientami, dostawcami i partnerami gospodarczymi coraz częściej zastępowane są ich wirtualną formą. Wykorzystanie Internetu bądź technologii mobilnych wymaga uwzględnienia specyfiki tej formy komunikacji w procesie budowania relacji. Celem pracy jest ukazanie, w jaki sposób nowe technologie teleinformacyjne wpływają na zarządzanie relacjami współczesnych przedsiębiorstw oraz przedstawienie możliwości, jakie stwarzają one w procesach kreowania kapitału relacyjnego. (fragment tekstu)

The paper presents the influence of network economy and information technology on relationship capital of enterprise in e-business activity. The possibilities of relationship creation in customer, suppliers and business partner relations have been presented. This paper describes the issues relating to the challenges in relationship capital management. The paper refers to the role of IT technologies in this area of enterprise's management and explores features of different available Internet- tools. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Aciar S.V., Serarols-Tarres C., Royo-Vela M., de la Rósa i Esteva J.L., Increasing ęffectiveness in e-commerce: recommendations applying intelligent agents, "International Journal of Business and Systems Research" 2007, nr 1.
 2. Bartnicki M., Sieci strategiczne jako narzędzie konkurowania w gospodarce opartej na wiedzy, [w:] R. Borowiecki (red.), Zarządzenie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Kraków 2000.
 3. Czerwiński A., Produkt informacyjny na rynku elektronicznym, [w:] A. Szewczyk (red.), Problemy społeczeństwa informacyjnego, Wydawnictwo Printshop, Szczecin 2007.
 4. Dolidalski T, Czym różni się przedsięwzięcie e-biznesowe od tradycyjnego w zakresie relacji z klientami, "E-mentor" 2006, nr 3.
 5. Dzinkowski R., The Measurement and Management of Intellectual Capital: An Introduction, International Federation of Accountants, New York 1998.
 6. Głuszek E., Zaufanie jako istotny składnik kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa., [w:] J. Skalik (red.). Zmiana waninkiem sukcesu. Integracja, globalizacja, regionalizacja - wyzwania dla przedsiębiorstw. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 7. http://www.pxp.pl/index.php.
 8. Klusch M., Information agent technolog)' for the Internet: a survey, "Data and Knowledge Engineering" 2001, nr 3.
 9. Łobejko S., Sosnowska A., Innowacyjne strategie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu nr 1030. Wrocław 2004.
 10. Małachowski A. (red.), Komunikacja gospodarcza. Studia i materiały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004.
 11. Maswera T., Dawson R., Edwards J., Assessing the Levels of Knowledge Transfer within e- Commerce Websites of Tourist Organisations, "Electronic Journal of Knowledge Management" 2006, nr 1.
 12. Penczek M., Kierunki rozwoju e-biznesu, "Teleinfo" 2000, nr 41.
 13. Zdziebko T., Apanel A., Analiza wdrożeń systemów personalizacji w polskich sklepach internetowych, [w:] A. Szewczyk, E. Krok (red.), Fenomen Internetu, Tom 1, Wydawnictwo Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu