BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rosłon Jolanta (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)
Title
Przesłanki wyboru leasingu jako formy finansowania zakupów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach
Premises for Choice a Leasing as a Source of Financing Investment Purcheses
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 151-159, tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Leasing, Zakupy grupowe
Leasing, Group purchasing
Note
summ.
Abstract
Leasing stanowi korzystne źródło finansowania dóbr inwestycyjnych, szczególnie w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo użytkuje drogi przedmiot o wysokim poziomie zaawansowania technicznego i szybkim zużyciu ekonomicznym. Leasing pozytywnie wpływa na wypłacalność i płynność finansową oraz umożliwia szybkie zmiany wyposażenia technicznego przedsiębiorstwa, tworząc możliwości uzyskania technicznej przewagi konkurencyjnej". Początki leasingu w Polsce sięgają 1989 roku. Pierwsze transakcje leasingowe nie przypominały jednak w swej konstrukcji obecnie funkcjonującej umowy leasingu, a raczej dzierżawę lub sprzedaż na raty. Na przełomie lat 1990/1991 "powoływaniem do życia" firm leasingowych zainteresowane były zarówno banki, jak i prywatne grupy kapitałowe. Szczególnym stymulatorem powstawania prywatnych firm leasingowych było zwolnienie z podatku dochodowego przez okres trzech lat podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego. W latach 1990-1996 kapitał zagraniczny w sektorze leasingowym pochodził w dużej mierze z prywatnych zasobów finansowych Polaków żyjących na Zachodzie. Szacuje się, że w 1996 roku na około 200 działających w Polsce firm leasingowych zaledwie kilka (należących do polskich banków) nie korzystało ze zwolnień z podatku dochodowego. Możliwości zwolnień podatkowych zostały zniesione w 1997 roku. (fragment tekstu)

This paper presents the results of research into financing investment purchases by leasing. The study covered 67 enterprises from province of Warmia and Mazury which were differentiated in relation to the employment and sales level and organizational forms. The empirical studies allowed to identify and indicate the premises for choice a leasing as a source of financing material investments in the enterprises. The respondents indicated the importance of every particular premise and attributed to it respectively an appropriate rank: very important, important, less important, unimportant. Answers that were given by respondents exposed also the most important quality and errors this form of financing of investment. They gave also the information about a scale of leasing use and kind of investment goods leased by enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Birski A. (red.), Uwarunkowania rynkowe konkurencyjności przedsiębiorstw, Wydawnictwo UWM w Olsztynie, Olsztyn 2008.
  2. Duraj J. (red.). Metody oceny projektów gospodarczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2006.
  3. http://www.efl.pl/page_leasing_europejski.
  4. Kodeks cywilny. Aktualny stan prawny, 7. wydanie 2001 r., Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2001.
  5. Trybała P.. Leasing. Przewodnik przedsiębiorcy, PARP, Warszawa 2004.
  6. Werner W.A. Proces inwestycyjny dla architektów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2007.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu