BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rozkwitalska Małgorzata (Politechnika Gdańska)
Title
Problemy komunikacji międzykulturowej w warunkach konkurencji na rynku globalnym
Cross-Cultural Communications Problems in Competing in the Global Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 161-178, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Komunikowanie, Konkurencja, Rynek globalny
Communication, Competition, Global market
Note
summ.
Abstract
Od momentu rozpoczęcia transformacji ustrojowej Polska doświadcza napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. W ich wyniku funkcjonują na rynku polskim podmioty z udziałem kapitału zagranicznego. Także polskie firmy coraz częściej angażują się w operacje zagraniczne o różnym poziomie zaawansowania. Tym samym stykają się z otoczeniem międzynarodowym, w tym z odmiennymi uwarunkowaniami kulturowymi. Jednym z obszarów podatnych na wpływy otoczenia kulturowego jest komunikacja. Jednocześnie jest ona podstawowym narzędziem sprawowania funkcji zarządczych. W zarządzaniu międzynarodowym komunikacja ma charakter komunikacji międzykulturowej. Fakt przekazywania informacji pomiędzy przedstawicielami różnych kultur rodzi szereg problemów, utrudniających skuteczność komunikacji. (fragment tekstu)

Communication is necessary in the realization process of management functions in every company. It is particularly important when information sender and receiver represent different national cultural background. Then it can be observed a misunderstanding as an effect of cross-cultural communication barriers. The aim of this thesis is to identify the barriers of cross-cultural communication. The paper presents the following issues: • The essence and importance of cross-cultural communication in international business. • Cultural determinants of cross-cultural communication. • Communication partners and styles of selected countries. • Cross-cultural communication barriers with examples. • Communication barriers in International English. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bartosik-Purgat M., Otoczenie kulturowe w biznesie międzynarodowym, PWE, Warszawa 2006.
 2. Czerska M., Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, Difin, Warszawa 2003.
 3. Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w 2006 r., GUS, Warszawa 2007.
 4. Francesco A.M., International Organizational Behavior, Pearson, Prentice Hall, New Jersey 2005.
 5. Gesteland R.R., Cross-Cultural Business Behavior Marketing Negotiation and Managing Across Cultures, Copenhagen Business School Pres, Copenhagen 2001.
 6. Gesteland R.R., Różnice kulturowe a zachowania w biznesie, PWN, Warszawa 2002.
 7. Kreitner R., Kunicki A., Organizational Behavior, Irwin 1991.
 8. Lewis R.D., When Culture Collide. Leading Across Cultures, Nicholas Brealey International, Boston-London 2006.
 9. McFarlin S.B., Sweeney P.D., International Management. Strategie Opportunities and Cultural Challenges, Houghton Miftlin Company, Boston-New York 2006.
 10. Mole J., Mind Your Manners. Managing Business Cultures in the New Global Europe, Nicholas Brealey International, Boston-London 2003.
 11. Paleczny T., Interpersonalne stosunki międzykulturowe, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2007.
 12. Rozkwitalska M., Zarządzanie międzynarodowe, Difin, Warszawa 2007.
 13. Rozkwitalska M., Cultural Dilemmas of International Management, [w:] Intercultural Management Studies, "Studia i Monografie", Clark University, Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania w Lodzi, Łódź-Worcester, USA 2009 (publikacja w przygotowaniu).
 14. Rozkwitalska M., Różnorodność jako wartość kultury organizacyjnej na przykładzie pięciu największych korporacji transnarodowych świata, "Organizacja i kierowanie" 2007, nr 2( 128).
 15. Trompenaars F., Hampden-Turner C., Siedem wymiarów kultury. Znaczenie różnic kulturowych w działalności gospodarczej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 16. Westney D.E., Zaheer S., The Multinational Enterprise as an Organization, [w:] A.M. Rugman, T.L. Brewer (red.), The Oxford Handbook of International Business., Oxford University Press, New York 2003.
 17. Tease A., Język ciała. Jak czytać myśli ludzi z ich gestów, Gemini, Kraków 1994.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu