BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rudny Włodzimierz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zdolność absorpcji wiedzy jako czynnik konkurencyjności przedsiębiorstw
Absorptive Capacity As A Factor Company Competitiveness
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 179-186, tab., bibliogr. 22 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Wiedza, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Knowledge, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
System gospodarczy podlega w okresie ostatnich dekad gwałtownym przemianom, zarówno na poziomie gospodarki globalnej, jak i na poziomie przedsiębiorstw. Zmiany te są w głównej mierze wynikiem gwałtownego wzrostu tempa postępu technicznego, w szczególności rozwoju technologii teleinformatycznych. Zmieniają się warunki i formy konkurencji oraz współpracy przedsiębiorstw. Zmienia się ekonomika przedsiębiorstwa, a także zasady budowy i implementacji strategii. Coraz częściej podstawowym "tworzywem" zarówno w procesie zarządzania na poziomie operacyjnym, jak i w procesie budowania trwałej pozycji konkurencyjnej staje się wiedza i umiejętność zarządzania nią. Zdolność absorpcji wiedzy staje się kluczowym wyznacznikiem pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Knowledge based resources are created in complex social systems and are difficult to imitate. That is why they may be a source of prolonged competitive advantage. What is essential in this context is not the knowledge resources themselves, but the ability to use them efficiently for decision making purposes. The way company is using the available knowledge is determined by its absorptive capacity, i.e. ability to search for new external information, to assimilate it and use in commercial applications. The concept of absorptive capacity is based on the assumption that prior knowledge is the prerequisite of being able to absorb new knowledge in a specific area. Absorptive capacity is cumulative. Lack of permanent investment in a knowledge base may permanently impinge upon the growth prospects of the firm. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ahuja G., Lampert C., Entrepreneurship in the large Corporation: A longitudinal study of how established firms create breakthroughs innovations, "Strategie Management Journal" 2001, nr 6-7.
 2. Amit R., Schoemaker P., Strategie assets and organizational rent, "Strategie Management Journal" 1993, nr 1.
 3. Alavi M., Leidner D., Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues, "MIS Quarterly" 2001, nr 1.
 4. Boynton A., Zmud R., Jacobs G., The influence of IT management on IT use in large organizations, "MIS Quarterly" 1994, nr 3.
 5. Cohen W., Levinthal D., Ahsorptive capacity: A new perspective on learning and innovation, "Administrative Science Quarterly" 1990, nr 1.
 6. Dodgson M., Organizational learning: A review ofsome literatures, "Organization Studies" 1993, nr 3.
 7. Eisenhardt K., Martin J., Dynamie capabilities: What are they?, "Strategie Management Journal" 2000, nr 10/11.
 8. Fichman R., Kemerer C., The assimilation of software process innovations: An organizational learningperspectine, "Management Science" 1997, nr 10.
 9. Grant R., Toward a knowledge-based theory of the firm, "Strategie Management Journal" 1996, 17(4), numer specjalny.
 10. Keller W., Absorptive capacity: On the creation of technology in development, "Journal of Development Economics" 1996, nr 1.
 11. Kim L., The dynamics of Samsung's technologicał learning in semiconductors, "California Management Review" 1997, nr 3.
 12. Kim L., Crisis construction and organizational learning: Capability building in catching-up at Hyundai Motor/ "Organization Science" 1998, nr 4.
 13. Kogut B" Zander U., Knowledge of the firm, combinative capabilities, and the replication of the technology, "Organization Studies" 1992, nr 3.
 14. Lane P., Lubatkin M., Relative absorptive capacity and interorganizational learning, "Strategie Management Journal" 1998, nr 5.
 15. Mahoney J., The management of resources and the resources of management, "Journal of Business Research" 1995, nr 2.
 16. Nonaka I., A Dynamie Theory of Organizational Knowledge Creation, "Organization Science" 1994, nr 1.
 17. Spender J.C., Organizational knowledge, learning and memory: three concepts in search of a theory, "Journal of Organizational Change" 1996, nr 1.
 18. Teece D., Pisano G., Shuen A., Dynamie capabilities and strategie management, "Strategie Management Journal" 1997, nr 7.
 19. Tushman M., Anderson P., Technological discontinuities and organizational environments, "Administrative Science Quarterly" 1986, nr 3.
 20. Veugelers R., Internal R&D expenditures and external technology sourcing, "Research Policy" 1997, nr 3.
 21. Zack M.,Managing codified knowledge, "Sloan Management Review" 1999, nr 4.
 22. Zahra S., George G., Absorptive capacity: A review, reconceptualization, and extension, "Academy of Management Review" 2002, nr 2.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu