BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Słocińska Anna (Politechnika Częstochowska)
Title
Prakseologiczny wymiar systemu świadczeń pracowniczych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw
The Practical Dimension of the Workers' Benefits System in Sector of Small and Middle Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 205-213, rys., bibliogr. 21 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Świadczenia pracownicze, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Employee benefits, Small business
Note
summ.
Abstract
Obecnie przedsiębiorstwa muszą stawiać czoła różnorodnym wyzwaniom natury ekonomicznej, politycznej, społecznej, demograficznej oraz kulturowej. Oddziaływanie na pracowników jedynie za pomocą bodźców płacowych jest już niewystarczające. Przedsiębiorstwa poszukują nowych rozwiązań w zakresie motywowania, które nie tylko będą w sposób bezpośredni oddziaływać na efektywność i wydajność pracownika, ale także wspierać jego odpowiedzialność i autonomię w procesie pracy. Ponadto różne grupy pracowników cenią różnego rodzaju bodźce i niemożliwym jest zaspokojenie ich potrzeb tymi samymi motywatorami w tym samym zakresie. Sytuacje dodatkowo komplikuje indywidualny i unikatowy charakter każdej organizacji, która w zależności od posiadanych zasobów, przyjętych kierunków działania, kultury organizacyjnej oraz innych czynników, sama decyduje o strukturze systemu świadczeń pracowniczych. (fragment tekstu)

The efficiency and the effectiveness of the enterprises of the small and average firms sector is an essential not only with the point of national economy sight, but first ot all with point of view of organizations market and economic development. Building the market superiority is connected with the decisions about strategic character which characterize the convergence in context of aims and the mission of organization. One of the instruments forming the management organization efficiency, and peculiarity of human resources management, is the motivation system. In frames of this system, the workers benefits occupy the specific place, which utilization is conditioned with not only strength of their influence, but also the controls about character of the tax and social insurance system. This the just system of the workers' benefits together with its advantages and the costs in using in the small and average enterprises, is the object of present study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barczewska A., Urlop dłuższy niż ustawowy, "Gazeta Podatkowa" nr 17, z dnia 27.02.2006 r.
 2. Bevan S., Smart incentives, The Work Foundation, London 2003.
 3. Białasiewicz M" Mierniki oceny efektywności kapitału ludzkiego na poziomie przedsiębiorstwa [w:] E. Urbańczyk (red.), Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa, Teoria i praktyka gospodarcza, Uniwersytet Szczeciński, Zeszyty Naukowe nr 378,Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw nr 43, Szczecin 2004.
 4. Cook B., Changing Times, A Research Survey Report by OPP, Oxford 2004.
 5. Drewery K., Davces W., Mapping sociał networks in organisations, The Work Foundation, London 2003.
 6. Drewery K" Harnessing creativity and innovation, The Work Foundation, London 2003.
 7. Fauth R., Horner L., Workplace Trends 2005; The Work Foundation; London 2005.
 8. Isles N., The joy of work?, The Work Foundation, London 2004.
 9. Pocztowski A., Miś A., Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2000.
 10. Regulaminy zakładowe, opracowanie redakcji "Gazety Podatkowej" oraz "Ubezpieczeń i Prawa Pracy"; dodatek nr 2 "Gazeta Podatkowa" nr 81, z dnia 9.10.2006 r. (brak nazwiska autora).
 11. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstw wg standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 12. Świadczenia dla pracowników, "Gazeta Podatkowa" nr 21, z dnia 14 marca 2005 r. (brak nazwiska autora).
 13. Turner N., Achieving strategie alignment of business and human resources, The Work Foundation, London 2004.
 14. Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych, Dz. U. z 2000 r., nr 54, poz. 654 z późn. zm.
 15. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku VAT, Dz. U. z 2004 r., nr 54, poz. 535 z późn. zm.
 16. Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. z 1998 r., nr 137, poz. 887 z późn. zm.
 17. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz. U. z 1998 r., nr 21, poz. 94 z późn. zm.
 18. Ustawa z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz. U. z 1994 r., nr 43, poz. 163 z późn. zm.
 19. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000 r., nr 14, poz. 176 z późn. zm.
 20. Wiktor J.W., Koszty pracy w przedsiębiorstwie, Studia i Materiały IPiSS, Warszawa 1991.
 21. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych -porady eksperta, opracowanie redakcji "Gazety Podatkowej" oraz redakcji "Ubezpieczeń i Prawa Pracy", "Gazeta Podatkowa" nr 22, z dnia 16.03.2006 r. (brak nazwiska autora).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu