BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sługocka Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Znaczenie programu infrastruktura i środowisko w rozwoju infrastruktury kolejowej
Meaning of the Operational Programme Infrastructure and Environment in Development of Railway Infrastructure
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 215-222, rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Infrastruktura, Infrastruktura kolei
Infrastructure, Rail infrastructure
Note
summ.
Abstract
Transport kolejowy stanowi istotne ogniwo polskiego systemu transportowego. Jest realizatorem celów gospodarczych, społecznych, a także ekologicznych, związanych z niezbędną obsługą potrzeb przewozowych. Za strategiczne uznaje się, więc te wszystkie działania, które pozwolą przywrócić właściwą rolę kolei w realizacji zarówno krajowych, jak i międzynarodowych zadań przewozowych. Od wielu lat trwają ogromne inwestycje w remont i modernizację infrastruktury kolejowej. Źródła aktualnie wykorzystywane to przede wszystkim fundusze unijne i środki z budżetu państwa, kredyty, głównie Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz środki własne i z Funduszu Kolejowego. Celem artykułu jest charakterystyka Programu Infrastruktura i Środowisko i przedstawienie jego wpływu na kształtowanie i rozwój infrastruktury kolejowej. (fragment tekstu)

This article presents meaning of the Operational Programme Infrastructure and Environment for railway development. Financial measures granted to Poland by the European Union as part of the new financial perspective for the years 2007-2013 constitute a big financial injection which it isn't possible to waste. According to the main purpose of the Operational Programme Infrastructure and Environment, choice of priority axes corresponds to areas which have the primary importance for Poland's attraction growth and for its regions through among others development of the technical infrastructure and developing the territorial cohesion. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Jankowska M., Sokół A., Wicher A., Fundusze Unii Europejskiej dla Przedsiębiorców. CeDeWu Wydawnictwa Fachowe, Warszawa 2009.
 2. Raczyński J., 2007-2013 - więcej inwestycji i oczekiwanie na strategię, "Rynek Kolejowy" 2007, nr 2.
 3. www.cupt.gov.pl.
 4. www.dotacjeue.org.pl.
 5. www.efs.gov.pl.
 6. www.funduszestmkturalne.gov.pl.
 7. www.gazetaprawna.pl.
 8. www.mi.gov.pl.
 9. www.mrr.gov.pl.,www.plk-sa.pl.
 10. www.pois.gov.pl.
 11. www.wolnadroga.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu