BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mielcarek Jarosław (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)
Title
Rachunek kosztów docelowych jako narzędzie analizy inwestycji w rolnictwie
Agricultural Investment Analysis with Target Costing
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 111-125, tab., bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunek kosztów docelowych, Analiza inwestycyjna, Rolnictwo
Target costing, Investment analysis, Agriculture
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu podjęto się rozwiązania problemu sformułowanego w postaci pytania: Jak zbadać za pomocą TC przedsięwzięcie inwestycyjne, polegające na budowie szklarni do produkcji pomidorów? Drugi problem polega na uwzględnieniu w ramach tego rachunku ryzyka za pomocą marży bezpieczeństwa i stopy marży bezpieczeństwa dla kosztów bieżących. Głównym przedmiotem opracowania będzie zatem TC jako instrument analizy przedsięwzięcia inwestycyjnego w rolnictwie. Nie jest nim natomiast przeprowadzenie analizy dla aktualnych cen i kosztów produkcji. Wszelkie obliczenia zostały przeprowadzone za pomocą arkusza kalkulacyjnego Excel. (fragment tekstu)

The expression development for free cash fl ows to fi rm taking into account the fl at-rate tax on special branches of agricultural production was necessary to use the target costing for the analysis of agricultural investment project. It made possible to present essential for this costing the appropriately changed formula for target minimum rate of return on sales therefore. The modifi ed current unit cost for investment project was lower than the allowable cost. Discount criteria for acceptance of this project were fulfi lled. The size of the safety margin and safety margin rate for current costs reached a level indicating a low risk of failure of the project. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. ANSARI S., BELL J., OKANO H.: Target Costing: Uncharted Research Territory, [w:] C.S. Chapman, A.G. Hopwood, M.D. Shields ed.: Handbook of Management Accounting Research, Vol. 2, Elsevier, Oxford 2007.
 2. COOPER R., SLAGMULDER R.: Develop Profitable New Products with Target Costing, Sloan Management Review, 1999, vol. 40.
 3. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Państwowy Instytut Badawczy: Rynek Rolny, http://www.ierigz.waw.pl/publikacje/rynek-rolny, 03.07.2012.
 4. KATA R.: Asymetria informacji jako przyczyna ograniczeń kredytowych w rolnictwie, [w:] Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, Nr 88, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011.
 5. KLINOWSKI M.: Rachunkowość zarządcza zorientowana na projekty, CeDeWu, Warszawa 2009.
 6. KOTLER P.: Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa 1999.
 7. MASZTALERZ M.: Rachunek kosztów docelowych jako instrument kreowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011.
 8. MIROWSKI T.: Koncepcja rachunku kosztów docelowych produkcji biomasy dla celów energetycznych, Polityka Energetyczna, Tom 10, Zeszyt specjalny 2, 2007.
 9. NITA B.: Rachunkowość w zarządzaniu strategicznym przedsiębiorstwem, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa 2008.
 10. PREWYSZ-KWINTO P.: Rachunek kosztów docelowych, CeDeWu, Warszawa 2010.
 11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2003 r. w sprawie norm szacunkowych dochodu z działów specjalnych produkcji rolnej, Dz.U. z dnia 29 listopada 2003 r.
 12. RUTKOWSKI T.: Energetyczno-ekonomiczne aspekty uprawy pomidora w różnych obiektach szklarniowych, Inżynieria Rolnicza 6/2006.
 13. SOJAK S., JÓŹWIAKA H.: Rachunek kosztów docelowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
 14. SOLIWODA M.: Rachunek kosztów docelowych - możliwości wykorzystania w przemyśle mleczarskim, [w:] E. Nowak, M. Nieplowicz (red. nauk.): Rachunek kosztów i pomiar dokonań, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011.
 15. WIERZBIŃSKI M.: Rachunek kosztów docelowych, [w:] E. Nowak, R. Piechota, M. Wierzbiński: Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu