BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Heyenko Mykhaylo (Sumy National Agrarian University, Ukraine)
Title
Key Factors of Working out of the Financial Improvement Strategy of Sumy Region Agricultural Enterprises
Kluczowe czynniki opracowania strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych z regionu Sumy
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 127-138, tab., rys., bibliogr. 7 poz.
Keyword
Kondycja finansowa, Rolnictwo, Strategia przedsiębiorstwa, Przedsiębiorstwo produkcyjne
Financial condition, Agriculture, Corporation strategies, Production enterprise
Note
streszcz.
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Celem opracowania było określenie strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolniczych. Zwrócono uwagę na otoczenie zewnętrzne przy formułowaniu strategii. Nie można pomijać tendencji w zakresie światowej produkcji rolniczej i konsumpcji. Oceniono sytuację finansową przedsiębiorstw rolniczych regionu Sumy. Stwierdzono, że na brak rentowności negatywnie oddziałuje poziom zatrudnienia zaangażowanego w produkcję rolniczą. W opracowaniu wyodrębniono główne elementy strategii poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw rolnych. (abstrakt oryginalny)

Modern financial condition of many Ukrainian agricultural enterprises is not stable, because of the global economic crisis and miscalculations of the state agrarian policy, that results in high risks of bankruptcy, low income level of rural inhabitants, and negative influence on the economy of processing, service and other branches and spheres of economy. Under the condition of Ukraine's access to SOT, financial instability of most agricultural enterprises causes the threat to the state provision security. That is why it is especially essential nowadays to find the key factors which influence the financial improvement of the enterprises of agricultural sphere to provide their solvency, profitability, firm competitiveness and production of the ecologically safe products. (fragment of text)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. DOVGAN L., KARAKAY U., ARTEMENKO L. Strategic managements. Kiev, Educational literature centre, 2009, pp. 74-92 (in Ukrainian).
  2. KULAETS M., KUTCEKON L. Strategy of innovative development of the agrarian enterprises. Kiev, Agrarian and industrial complex economy, 2009, pp. 75-80 (in Ukrainian).
  3. PODOLSKA V. Financial analysis. Kiev, Educational literature centre, 2007, pp. 358-488 (in Ukrainian).
  4. SABLUK P. Strategic development of agribusiness in Ukraine. Kiev, Agrarian and industrial complex economy, 2004, pp. 3-15 (in Ukrainian).
  5. SUDOMIR S. Strategy of development of the enterprises. Kiev, Agro-Inkom, 2008, pp. 60-65 (in Ukrainian).
  6. Sumy Region. Statistic collection of Sumy region of 2010. Sumy, 2011, p. 672 (in Ukrainian).
  7. ZHALIGA Y. Agricultural production development as the precondition, necessary to provide the provision safety of the country. Kiev, National institute of strategic researches, 2011, pp. 1-39 (in Ukrainian).
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu