BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stańczyk Izabela (Uniwersytet Jagielloński), Trojak Mariusz (Uniwersytet Jagielloński)
Title
Metodyka parametryzowania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach
The Method of Parameterising Training Needs in Corporations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 259-265, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Potrzeby komunikacyjne, Szkolenia
Communication needs, Training
Note
summ.
Abstract
Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie metody określania potrzeb szkoleniowych w przedsiębiorstwach. Celem działań szkoleniowych jest podniesienie kompetencji pracowników, o z kolei ma się przełożyć na podniesienie wartości przedsiębiorstwa w długim okresie. Z reguł działania szkoleniowe wiążą się ponoszeniem przez przedsiębiorstwo nakładów finansowych oraz nieobecność pracownika na stanowisku pracy w okresie szkolenia. Z tego względu niezmiernie ważnym jest optymalizowanie działań szkoleniowych w przedsiębiorstwie, tak by z jednej strony maksymalizować korzyści wynikające z podnoszenia kwalifikacji pracowników, z drugiej zaś. by minimalizować nakłady finansowe związane z nabywaniem usług szkoleniowych oraz z minimalizowaniem czasu nieobecności pracownika w pracy. Aby osiągnąć wzrost kompetencji pracowników istotny z punktu widzenia podnoszenia wartości przedsiębiorstwa należy realizować tylko takie szkolenia, które w istotny sposób wpływają na podnoszenie kompetencji pracowników. Realizowanie innych szkoleń nie wpłynie na podnoszenie kompetencji pracowników, a tym samym wiązać się będzie z ponoszeniem zbędnych nakładów finansowych i nieefektywnym wykorzystywaniem czasu pracy. (fragment tekstu)

Authors' intention of the present study is to indicate the choice method of the particular training plan which is essential to increase the employees competence level at the specific position. Authors used self-defined choice of the trainings methodology to this end. Their method was verified on pilotage employees group of the large. international Corporation acting on the IT market. Authors used questionnaire studies based on the employees' competence forms at the specific position, and then using the statistical and econometric analysis determined the trainings that are essential from employees and the enterprise management point of view. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Forkun M., Zbyt daleko od pracownika - zmiany w HRM w Wielkiej Brytanii, "Personel i Zarządzanie" 2008, nr 2.
  2. Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla. Oficyna, Kraków 2007.
  3. Rae L., Planowanie i projektowanie szkoleń, Dom Wydawniczy ABC. Kraków 1999.
  4. Hansen L.P., Large sample properties of Generalized Method of Moments estimators, "Econometrica" 1982, nr 50.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu