BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sterna Krzysztof (Politechnika Poznańska), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska)
Title
Ewolucja klasycznego podejścia do zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym w stronę nowych koncepcji zarządzania z uwzględnieniem problemów makroergonomii
Evolution From Classic Environmental Management System to a New Enterprise Management Methods Including Ergonomics Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 267-273, bibliogr. 3 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Zarządzanie środowiskiem, Przedsiębiorstwo
Environmental management, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje ewolucję tradycyjnego podejścia do zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie produkcyjnym rozumianego jako eliminację powstających odpadów na końcu procesu produkcyjnego, w stronę nowych metod zarządzania przedsiębiorstwem pozwalających na eliminację odpadów już na etapie projektowania procesu produkcyjnego. Ewolucja tej idei została opisana ze szczególnym uwzględnieniem problemów makroergonomii występujących w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Artykuł przedstawia przewagę nowych koncepcji nad tradycyjnymi metodami zarządzania w odniesieniu do problemów środowiskowych i z uwzględnieniem uwarunkowań makroekonomicznych przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The paper shows development of environmental management systems and the change into it according to the different enterprise management systems. After short description of the environment management system genesis, you will read about the main development directions of environmental systems. Later on you will find intormation about the new methods of an enterprise management, such as: lean management and virtual organization. Furthermore, you will also find information about the new methods advantages which are directly connected with the environment and macro ergonomics problems. At the end of this paper you will tind also a short summary which include information why the new methods are better then the classic methods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Imai M., Gemba Kaizen Zdroworozsądkowe, niskokosztowe podejście do zarządzania, MT Business, Warszawa 2006.
  2. Kowalczewski W., Matwiejczuk W. (red.). Kierunki i metody zarządzania przedsiębiorstwem, Difin, Warszawa 2007.
  3. Kramer M., Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem. Instrument i systemy zarządzania, Gabler GmbH, Wiesbaden 2003.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu