BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlonka Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Sytuacja ekonomiczna banków spółdzielczych w latach 2000-2011
The Economic Situation of Cooperative Banks in the Years of 2000-2011
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 183-192, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Keyword
Banki spółdzielcze, Rentowność aktywów, Rentowność kapitału własnego, Wynik finansowy
Cooperative banks, Return on assets (ROA), Return on equity (ROE), Financial performance
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ocena sytuacji ekonomicznej sektora bankowości spółdzielczej w latach 2000-2011. Zagadnienie to jest szczególnie istotne w obliczu fundamentalnych zmian w strukturze banków zrzeszających banki spółdzielcze [Krajewski 2011]. Kryzys w bankach spółdzielczych w I połowie lat 90. XX w. zapoczątkował istotne zmiany w strukturze sektora, które zostały skwantyfikowane ustawą z 7 grudnia 2000 roku o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Na mocy tej ustawy wprowadzono możliwość głosowania kapitałowego, zasadę dobrowolności w zakresie wyboru banku zrzeszającego, czy też zerwanie z zasadą niekonkurowania w obrębie bankowego sektora spółdzielczego. (fragment tekstu)

In the years 2000-2010 Polish cooperative banking sector was characterized by a strong and stable economic situation. In particular, the period 2000-2006 indicated a huge potential for cooperative banks, which allowed them to systematically increase the market share. Fundamental changes in the cooperative arrangements aimed at Western Europe - the merger of two banks associations and the ability to issue bonds by the cooperative banks, while viability of the sector and its high potential point to the signifi cant development opportunities, further strengthening the capital and the ability to make better use of economies of scale, allowing both reduce operating costs, as well as improve the effectiveness of cooperative banks and allow the dynamic development of new technologies. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. GÓRKA J., Bankowe normy ostrożnościowe, sprawozdawczość finansowa banków, WZ UW, Warszawa 2011, www.jgorka.pl/pliki/zajecia-nr-4-bankowosc.pdf, dostęp: 19.06.2011 r.
 2. HUZAREK A., Odpowiedź Ministerstwa Finansów na interpelację posła Artura Zawiszy 2007, www.portalbs.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=95&Itemid=77, dostęp: 19.06.2011 r.
 3. http://www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.htm, Warszawa 2012, dostęp: 15.05.2012 r.
 4. KRAJEWSKI J., Grupa BPS cieszy się z przejęcia 12 banków spółdzielczych, Nowoczesny Bank, 2009, http://www.ibs.edu.pl/content/view/2883/29/, dostęp: 18.06.2011 r.
 5. KRAJEWSKI J., Zgoda KNF na połączenie GBW i MR Banku, Nowoczesny Bank, Warszawa 2011, http://www.ibs.edu.pl/content/view/4565/29/, dostęp: 18.06.2011 r.
 6. PAWLAK W., Wzmocnienie kapitałowe sektora bankowości spółdzielczej szansą na wzmocnienie akcji kredytowej dla MŚP, Konferencja KZBS "Banki spółdzielcze inkubatorami lokalnej przedsiębiorczości", Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2010, http://www. kzbs.pl/aktualizacja/data/pliki/104_RB101010.pdf, dostęp: 18.06.2011 r.
 7. PIETRASZKIEWICZ K., Forum liderów banków spółdzielczych 2010, http://www.zbp.pl/ site.php?s=MTMzNjIwNjM, dostęp: 22.06.2011 r.
 8. Porozumienie o połączeniu MR Banku z GBW, Bank i Rolnictwo, nr 12 (154), 2010.
 9. POTULSKI M., Forum liderów banków spółdzielczych 2010, http://www.zbp.pl/site. php?s=MTMzNjIwNjM, dostęp: 22.06.2011 r.
 10. PRUSKI J., Forum liderów banków spółdzielczych 2010, http://www.zbp.pl/site. php?s=MTMzNjIwNjM, dostęp: 19.06.2011 r.
 11. Rewolucja w bankowości spółdzielczej, Gazeta Orzeska 2010, Nr 8 (176), www.przetargi. orzesze.pl/gazeta/Gazeta_sierpien2010.pdf, dostęp: 18.06.2011 r.
 12. RÓŻYŃSKI J., Biuletyn Informacyjny KZBS, Wydanie XVI, Krajowy Związek Banków Spółdzielczych, Warszawa 2010, kzbs.pl/aktualizacja/data/pliki/89_biuletyn__16.pdf, dostęp: 18.06.2011 r.
 13. SACHS K., Banki spółdzielcze - Crédit Coopératif w Grupie BPCE, Warszawa 2010, Forum liderów banków spółdzielczych 2010, http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMzNjIwNjM, dostęp: 19.06.2011 r.
 14. STRUMIŃSKI D., TWARDOWSKI D., Banki spółdzielcze w Polsce, Komisja Nadzoru Bankowego, Warszawa 2006.
 15. TOPIŃSKI A., Kredyty dla osób fizycznych, Warszawa 2010, Forum Liderów Banków Spółdzielczych, http://www.zbp.pl/site.php?s=MTMzNjIwNjM, dostęp: 19.06.2011 r.
 16. Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, rozdział 6, art. 39 pkt. 1 [Dz.U. z 2000 r. Nr 119, poz. 1252].
 17. Ustawa o obligacjach art. 2 pkt. 1 [Dz.U. z 1995 r., Nr 83, poz. 420].
 18. Ustawa Prawo bankowe, rozdział 1 art. 2, rozdział 7 art. 89 [Dz.U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939].
 19. WĘCŁAWSKI J., System bankowy w Polsce, MIG, Rzeszów, 2000 r.
 20. ZALESKA M., Konferencja "Wzmacnianie kapitałowe banków spółdzielczych - emisja obligacji, Catalyst, fundusze własne", Warszawa 2011 r., http://finanse.wnp.pl/bankispoldzielcze- gotowe-do-wprowadzenia-wymogow-bazylei-iii,138005_1_0_0.html, dostęp: 19.06.2011 r.
 21. ZYGIEREWICZ M., TYLIŃSKA J., PAWLONKA T., Raport o sytuacji ekonomicznej banków BANKI 2010, Związek Banków Polskich, Warszawa 2011 r.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu