BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Florek Jan (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Juzwiszyn Jacek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Misztal Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Sacała Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
O ciągu Ulama, równaniu Pella i rotacjach rynku finansowego
On Ulam Sequence, Pell's Equation and Rotations of the Financial Market
Source
Didactics of Mathematics, 2009, nr 5-6(9-10), s. 5-18, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Rynki finansowe, Matematyka finansowa, Matematyczne modele ekonomiczne
Financial markets, Financial mathematics, Mathematical economic models
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono historię modelowania finansowego na przykładzie ciągu Ulama.

We present a history of finance modeling and propose Ulam sequence as a tool in finance modeling. We prove that if x1 = x2 = x3 = 1 and xn+3 = xn+2 + xn, n ≥ 1, then a sequence xn+1/xn has a limit which is a real root of the equation t 3 - t 2 - 1 = 0. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. E. Drabik (2007). Ciąg liczbowy Ulama i jego zastosowanie na rynkach finansowych. Przegląd Statystyczny. Nr 54, 4. Str. 19-33.
  2. E. Jakimowicz, A. Mironowicz (2009). Stefan Banach. Niezwykłe życie i genialna matematyka. Uniwersytet Gdański Listy Stefana Banacha do Stanisława Ulama. Str. 41-67.
  3. J. Kozielecki (1999). Banach - geniusz ze Lwowa. Odra. Nr 1.
  4. W. Narkiewicz (1977). Teoria liczb. PWN. Warszawa.
  5. I. Niven, H.S. Zuckerman, H.L. Montgomery (1991). An Introduction to the Theory of Numbers. John Wiley & Sons Inc. New York.
  6. Wywiad (1982). Reflections of Polish masters. An interview with Stan Ulam and Mark Kac by Mitchell Feigenbaum. Los Alamos. No 3, 54. Tłumaczenie polskie: Refleksje polskich mistrzów - wywiad ze Stanisławem Ulamem i Markiem Kacem przeprowadzony przez Mitchella Feigenbauma. Wiadomości Matematyczne 31 (1993). Str. 93-114.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu