BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wasilewski Mirosław (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Forfa Magdalena (Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży)
Title
Opinie właścicieli gospodarstw rolniczych dotyczące sporządzania budżetów przepływów pieniężnych
Individual Farmers' Opinions on Drawning up Cash Flow Budget
Source
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 2012, nr 97, s. 299-313, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Gospodarstwa rolne, Przepływy pieniężne, Planowanie finansowe
Arable farm, Cash flows, Financial planning
Note
summ.
Abstract
Celem badań jest poznanie opinii rolników, dotyczących sporządzania budżetów przepływów pieniężnych. Zasadnicza uwaga została zwrócona na źródła danych wykorzystywanych przez rolników przy sporządzaniu zestawienia wpływów i wydatków w gospodarstwie. Podjęto próbę zbadania, czy rolnicy przygotowują na początku roku plan wpływów i wydatków na działalności operacyjne, inwestycyjne, finansowe i prywatne. Zbadano czynniki wpływające na wartość wpływów w gospodarstwie rolniczym oraz na źródła finansowania podstawowych wydatków. Określono częstotliwość sporządzania zestawienia wpływów i wydatków w przekroju działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. Zbadano świadomość rolników, dotyczącą kontrolowania realizacji budżetu przepływów pieniężnych. Ponadto, poznano opinie rolników na temat badania szczegółowej struktury wpływów i wydatków w podziale na poszczególne obszary działalności gospodarstwa rolniczego, jak również wartości sald przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej i prywatnej. (fragment tekstu)

The paper presents individual farmers' opinions concerning on creating cash flow budget. Research objectives were individual farms from podlaskie voivodships participating in the FADN (46 farmers). The results of the interview questionnaire indicate that farmers draw up cash flow budget in order to efficient the financial management of farms. Most of the farmers said that they examine the balance of cash flows from operating, investing, financial and private activities. (original abstract)
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. BIENIASZ A., GOŁAŚ Z.: Płynność finansowa gospodarstw rolnych w aspekcie przepływów pieniężnych i strategii zarządzania kapitałem obrotowym. Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Poznaniu, Poznań 2007.
  2. FINCH C.: A student's guide to International Financial Reporting Standards. Kaplan Second Edition, Wokingham 2008.
  3. FRANCUZ P., MACKIEWICZ R.: Liczby nie wiedzą, skąd pochodzą. Przewodnik po metodologii i statystyce nie tylko dla psychologów. Wydawnictwo KUL, Lublin 2007.
  4. GORAJ L., MAŃKO S.: Rachunkowość i analiza ekonomiczna w indywidualnym gospodarstwie rolnym. Difin, Warszawa 2009.
  5. GOS W.: Rachunek przepływów pieniężnych. Vademecum rachunkowości. Difin, Warszawa 2011.
  6. KIZIUKIEWICZ T.: Rachunkowość zarządcza. Ekspert, Wrocław 2009.
  7. KRYSIK M.: Budżetowanie kosztów i przepływów pieniężnych w jednostkach gospodarczych. [w:] Biuletyn Rachunkowości, nr 4 (100) 2010.
  8. PLUTA W.: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa 2003.
  9. WASILEWSKI M.: Uwarunkowania budżetowania przepływów pieniężnych w gospodarstwach indywidualnych o rożnych typach rolniczych. [w:] Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych, teoria i praktyka, PTE, Kraków 2006.
Cited by
Show
ISSN
2081-6979
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu