BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szadziul Wojciech (Politechnika Koszalińska)
Title
Metodyka doboru jednostek transportowych w przedsiębiorstwie budowlanym przy realizacji planów inwestycyjnych
Methodology of Transport Units Selection in a Construction Company During Investment Plans Accomplishment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 283-292, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Transport, Przedsiębiorstwo budowlane, Cykle projektu inwestycyjnego
Transport, Construction company, Investment project cycle
Note
summ.
Abstract
Realizacja polityki odnowy potencjału produkcyjnego w każdym przedsiębiorstwie wymaga dogłębnej analizy uzasadniającej pozyskanie nowych maszyn, urządzeń i pojazdów. Wiąże się to głównie ze strategią firmy, określającą zakup i użytkowanie z własnego potencjału technologicznego lub korzystanie z podwykonawców usług, którzy posiadają już taki potencjał. W publikacji podjęto próbę zaprezentowania metodyki ustalenia doboru jednostek transportowych służących przede wszystkim dla potrzeb transportowych przedsiębiorstwa budowlanego, tzn. na własny użytek. Przyjęto hipotezę wyjściową, że zasadne jest dokonanie zakupów nowych pojazdów i odstąpienie od usług transportowych kupowanych od usługodawców zewnętrznych. (fragment tekstu)

In this paper a practical method of selection between a palletizer and an open lorry truck for the own needs of a company has been presented. With the use of Electre method an attempt has been undertaken to search for differences between lorries available on the market as these dissimilarities are less and less visible. The method has been verified with the use of real needs and contemporary offers presented by suppliers of lorry trucks on the national market. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Kwiesieliewicz M., Przegląd metod wieloatrybutowych wspomagających podejmowanie decyzji, Politechnika Gdańska, Gdańsk 1998.
  2. Słowiński B., Wyznaczenie optymalnego okresu użytkowania samochodów z wykorzystaniem wartości rezydualnej, XI Słupskie Forum Motoryzacji, Słupsk 2008, s.'173-178.
  3. Szadziui R., Studium Eksploatacji Maszyn, Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Koszalińskiej, Koszalin 2006, s. 71-72.
  4. Waters D., Zarządzanie operacyjne. Towary i usługi, PWN, Warszawa 2007.
  5. http://www.renault-trucks.pl.
  6. www.samar.pl GUS, "Transport - Wyniki działalności w 2007 roku".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu