BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szwajlik Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Obszary konkurowania w sektorze agencji reklamowych a wybór właściwej strategii przez lokalne agencje reklamowe
Choosing Right Strategy by Local Advertising Agencies From Fields of Competitiiveness Point of View in Advertising Agencies Sector
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 307-315, rys., bibliogr. 6 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
, Konkurencyjność, Agencje reklamowe
, Competitiveness, Advertising agency
Note
summ.
Abstract
Rynek usług reklamowych w Polsce jest jednym z wielu rynków, którego mechanizmy ujawniły się w początkach lat dziewięćdziesiątych. Rozwój tego rynku został zapoczątkowany w głównej mierze przez zagraniczne przedsiębiorstwa pozostające zarówno po stronie popytowej jak i podażowej. Wyznaczone przez uczestników rynku w początkowej fazie standardy oraz kierunki rozwoju usług reklamowych, ukształtowały obecną sytuację oraz wyraźny, wewnętrzny podział występujący między dostawcą usług - agencjami reklamowymi, jak również między przedsiębiorstwami jako nabywcami usług reklamowych. (fragment tekstu)

Advertising agencies sector in Poland shows certain specifics and features. Strong and dominant position is held by network advertising agencies from the beginning of this market in Poland. Network advertising agencies are setting standards and rules for other entities offering advertising services. Polish advertising agencies (including local entities) are unable to threaten the position of international agencies, even despite the fact that polish agencies outnumber their international counterparts. Therefore, in order to gain good position on the market and to be able to develop, local agencies should set right diagnose for advertising branch and use contraction strategy to build their markets advantage. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Gronroos C., Strategie Management and Marketing Serviee Sector, Cambrige Mass, Cambrige 1983.
  2. Karl B., Strategia biznesu, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992.
  3. Knecht Z., Zarządzanie i planowanie marketingowe, C. H. Beck, Warszawa 2005.
  4. Malewski M., Wieczorek A., Sosnowska H., Konkurencyjność przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.
  5. Porter M., How competitive forces shape strategy, "Harvard Business Review" 1979, nr 2.
  6. Porter M.E., Strategie konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurencji, PWE, Warszawa 1992.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu