BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Tworek Piotr (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Title
Zarządzanie ryzykiem jako proces wspomagający kierowanie nowoczesnym przedsiębiorstwem
Risk Management as a Process Supporting Management of a Modern Company
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 335-343, rys., bibliogr. 18 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Zarządzanie ryzykiem, Przedsiębiorstwo
Risk management, Enterprises
Note
summ.
Abstract
Zarządzanie przedsiębiorstwem dokonuje się na wielu płaszczyznach i za pomocą wielu sposobów. Jednym z procesów wspomagających całościowe zarządzanie przedsiębiorstwem jest zarządzanie ryzykiem. W strukturze wielu przedsiębiorstw na świecie organizowane są w tym celu specjalne jednostki, tj. działy zarządzania ryzykiem, w których zatrudniani są menedżerowie ds. ryzyka (risk managers), a więc eksperci, którzy zgodnie z odpowiednimi procedurami są w stanie w miarę skutecznie ryzyko zidentyfikować, odpowiednio je skwantyfikować oraz efektywnie mu przeciwdziałać2. Należy przy tym wyraźnie podkreślić, że zarządzać ryzykiem w przedsiębiorstwie powinno się kompleksowo i dotyczyć powinno ono równocześnie działalności operacyjnej, finansowej i inwestycyjnej. Zatem, każde nowoczesne przedsiębiorstwo powinno posiadać zintegrowany system zarządzania ryzykiem obejmujący wszelkie płaszczyzny jego funkcjonowania. Jego charakter i złożoność powinna zależeć przede wszystkim od specyfiki przedsiębiorstwa, jego wielkości i zasięgu, a także sekcji gospodarki, w której działa. Inaczej będzie bowiem wyglądało zarządzanie ryzykiem w przedsiębiorstwach usługowych, a inaczej w przedsiębiorstwach produkcyjnych. (fragment tekstu)

A modern corporate management also means a risk management. Nowadays the risk management is one of the main functions of the business management at all. This function is usually fulfilled in companies by risk managers, who often are the heads of risk management departments. Every risk manager must possess the knowledge in this area, in order to manage the risk in a professional way. The paper aims to discuss selected aspects of risk management in the context of the process supporting the company's complete management and project management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Barkley T.B., Project Risk Management, McGraw-Hill, Inc., New York 2004.
 2. Bizon-Górecka J., Inżynieria niezawodności i ryzyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001.
 3. Damodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, Wydanie II, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.
 4. Galorath D., Risk Management Success Factors, "Project Management Practice", 2007, nr 2.
 5. Grzybowski W., Rachunek ekonomiczny w przedsiębiorstwie w warunkach ryzyka, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 1991.
 6. Hull C.J., Risk Management and Financial Institutions, Pearson Education, Inc., New York 2007.
 7. Kompendium wiedzy o zarządzaniu projektami (A Guide to the Project Management Body of Knowledge), Project Management Institute, Inc. PMBOK® Guide 2000 Edition.
 8. Korzeniowski L., Firma w warunkach ryzyka gospodarczego, European Association for Security, Kraków 2002.
 9. Krysiak Z., Ocena jakości zintegrowanego zarządzania ryzykiem w przedsiębiorstwach w Polsce, [w:] D. Zarzecki (red.). Zarządzanie Finansami. Zarządzanie lyzykiem i kreowanie wartości. Tom I, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
 10. Lam J., Enterprise risk management, Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2003.
 11. Moeller R.R., Understanding the New Integrated ERM Framework, COS Enterprise Risk Management. John Wiley & Sons, Inc., Hoboken, New Jersey 2007.
 12. Pinto K.J., Project Management. Achieving Competitive Advantage, Pearson Education, Inc., New Jersey 2007.
 13. Łukasik G. (red.), Strategie finansowe przedsiębiorstw w sytuacjach ryzykownych, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2004.
 14. Tarczyński W., Mojsiewicz M., Zarządzanie ryzykiem, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 15. Towarnicka H., Strategia inwestycyjna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2000.
 16. Tworek P., Ryzyko w działalności inwestycyjno-budowlanej - wybrane aspekty teoretyczne, [w:] "Studia Ekonomiczne" 2007, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego w Katowicach, Katowice 2007.
 17. Wideman M.R., Project & Risk Management. A Guide to Managing Project Risks & Opportunities, Project Management Institute, Newtown Sąuare 1992.
 18. Witryna internetowa Instytutu Zarządzania Ryzykiem (IRM), A Risk Management Standard, http://www.theirm.org/index.html.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu