BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wątróbski Jarosław (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie), Konys Agnieszka (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)
Title
Portal korporacyjny w zarządzaniu organizacją
Enterprise Portal in Organization Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 44, T.2, s. 363-379, rys., tab., bibliogr. 32 poz.
Issue title
Nowoczesne przedsiębiorstwo
Keyword
Portale korporacyjne, Zarządzanie, Organizacja
Corporate portals, Management, Organisation
Note
summ.
Abstract
Gwałtowny wzrost konkurencji wspomagany procesem globalizacji oraz nieustający rozwój nowych technologii i narzędzi IT stawia współczesne przedsiębiorstwo przed nowymi wyzwaniami. Przedsiębiorstwa w celu utrzymania swojej konkurencyjności stają przed koniecznością ciągłego podnoszenia efektywności swoich działań. Użytkowanie przez przedsiębiorstwo wielu systemów informatycznych oraz aplikacji wspomagających zarządzanie nie stanowi już skutecznej drogi do podniesienia gotowości systemu informacyjnego organizacji. Portal korporacyjny stanowi rozwiązanie integrujące wiele aplikacji pochodzących od różnych dostawców, zapewniając przy tym spersonalizowany i bezpieczny dostęp do przechowywanych danych. Przyjazny interfejs, możliwość rozwoju własnego oprogramowania dzięki serwerowi aplikacji powoduje, że portal korporacyjny stanowi rozwiązanie wielu problemów współczesnego przedsiębiorstwa. Efektem wdrożenia w organizacji rozwiązania informatycznego jakim jest portal korporacyjny, jest zbudowanie w pełni funkcjonalnego systemu informatycznego przyjaznego dla użytkownika. (fragment tekstu)

The article presents the problem of identification of practicality of available enterprise portals. This paper approaches the exemplary structure, architecture and functionality of the enterprise portal. The main purpose of this article is a detailed analysis of the selected, available solutions. The proposed juxtaposition allows to aid the decision - making process of choice the portal by the enterprise with respect to fulfilling the characteristic features of the selected solutions. The conclusions finish the integrity from reviewed researches. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Adamczewski P., Informatyczne wspomaganie łańcucha logistycznego, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2001.
 2. Aurum CMS, Materiały informacyjne firmy Comarch, www.comarch.pl.
 3. Bea WebLogic Portal Documentation, Materiały Informacyjne firmy Bea. www.bea.com
 4. Bytniewski A. (red.), Architektura zintegrowanego systemu informatycznego, [w:] R. Grodziński (red.), Ogólne informacje o strukturze ZSIZ, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2005.
 5. Dudycz H., Business Intelligence jako kolejny etap rozwoju systemów informatyczno- decyzyjnych, [w:] A. Nowicki (red.), Informatyka ekonomiczna. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2002.
 6. Dudycz H., Jak wybrać system BI, "Computerworld. Polska", z dnia 28.03.2008 r.
 7. Dudycz H., Portal jako pulpit menedżera, "Computerworld. Polska", z dnia 30.06.2008 r.
 8. DynaXML i ATG, Materiały informacyjne firmy AMG.net, www.amg.net.pl.
 9. Encyklopedia Zarządzania, Akademia Ekonomiczna iv Krakowie, http://mfiles.ae. krakow.pl.
 10. Extend, Materiały informacyjne firmy Novell, www.novell.com.
 11. Falkiewicz W., Systemy informacyjne w zarządzaniu. Uwarunkowania, technologie, rodzaje, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 12. Grabara J.K. (red.), Informatyczne wspomaganie procesów logistycznych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2004.
 13. Hope N., Nowe oblicze zarządzania wiedzą, MBT USA 2007, www.msipolska.pl
 14. Kisielnicki i., Sroka H., Systemy informacyjne Biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 1999.
 15. Kotowski T., Po co nam portal korporacyjny, "Wiadomości Sybase" 2005 nr 1(47).
 16. Majewski J., Informatyka dla logistyki, Wydawnictwo Instytutu Logistyki i Magazynowania, Biblioteka Logistyka, Poznań 2006.
 17. Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Materiały informacyjne firmy Microsoft, www.microsoft.com.
 18. More: Portal, Materiały Informacyjne firmy WebService, www.webservice.pl.
 19. Olszak C.M., Ziemba E. (red.), Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 20. Olszak C., Sroka H. (red.), Zintegrowane systemy informatyczne w zarządzaniu, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice 2001.
 21. Peoplesoft Enterprise Portal, Oracle Data Sheet, Materiały Informacyjne firmy Oracle, www.oracle.com.
 22. RedDot XCMS (Enterprise Content Management), Materiały informacyjne firmy RedDot, www.reddot.pl.
 23. Rodan Systems OfficeObjects Intelligent Content Manager, Materiały Informacyjne firmy Rodan, www.rodan.pl.
 24. SAP Enterprise Portal 6.0, Materiały informacyjne firmy SAP, www.sap.com.
 25. Sikorski M., Zarządzanie jakością użytkową w przedsięwzięciach informatycznych, Wyd. Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000.
 26. Strojny M., Portale korporacyjne a zarządzanie wiedzą - raport z badań. Czasopismo internetowe Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Fundacja Pomocy i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, nr 2/2006, www.e-mentor.pl.
 27. Subieta K., Studia Podyplomowe IT w Biznesie, Tworzenie Portali Biznesowych, Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik Komputerowych, Warszawa, http://www. ipipan.waw.pl/~subieta.
 28. Sun Java System Portal Server, Materiały informacyjne firmy Sun, www.sun.com.
 29. Sybase Enterprise Portal, The Enterprise Unwired, Materiały Informacyjne firmy Sybase, www.sybase.com.pl.
 30. Szafader J., Kacprzak J., Portal korporacyjny receptą na info - chaos, Teleinfo 2005, www.teleinfo.com.pl.
 31. Unity, Materiały Informacyjne firmy Contium, www.contium.pl.
 32. WebSphere Portal Express 6.0, Materiały informacyjne firmy IBM, www.ibm. com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu