BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Biernacki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Effectiveness of Mathematical Education
Skuteczność edukacji matematycznej
Source
Didactics of Mathematics, 2009, nr 5-6(9-10), s. 19-32, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Edukacja, Matematyka, Efektywność
Education, Mathematics, Effectiveness
Note
summ.
Abstract
In the paper, the measure of teaching quality is introduced. This measure de-pends on distribution and average level of students' knowledge. It has been applied and verified on the basis of the data concerning first-year students of the Wrocław University of Economics (results of secondary school certificate in mathematics, exam in mathematics at the University and the survey conducted at the end of the course in mathematics have been taken into account). Results for Poland, concerning effectiveness and efficiency of teach-ing, have been compared to other countries.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. M. Biernacki (2000). Problemy pomiaru jakości życia. Elementy metrologii eko-nomicznej. AE Wrocław. Pp. 141-152.
 2. M. Biernacki (2006). Wychowanie - droga do wolności, czy do zniewolenia. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. No. 1117. Pp. 11-16.
 3. M. Biernacki (2006). Porządki generowane krzywą Lorenza. Mathematical Eco-nomics 3(10). AE Wrocław. Pp. 125-134.
 4. D.A. Card, A.B. Krueger (1996). School resources and student outcomes: an overview of the literature and new evidence from North and South Carolina. Journal of Economic Perspectives 10 (4). Pp. 31-50.
 5. J.S. Coleman (1966). Equality of educational opportunity. Washington, DC: U.S. GPO.
 6. J.E. Foster, A.F. Shorrocks (1988). Poverty Orderings. Econometrica. Vol. 56. Pp. 173-176.
 7. E. Gori, G. Vittadini (1999). La valutazione dell'efficienza ed efficacia dei servizi alla persona. Qualita e valutazione nei servizi di publica utilita. Etas. Milano.
 8. E. Hanushek (1986). The Economics of Schooling. Journal of Economic Literature 24 (3). Pp. 1141-1177.
 9. E. Hanushek (2003). The Failure of Input - based Schooling Policies. The Eco-nomic Journal 113. Pp. F64-F98.
 10. N.C. Kakwani (1980). Income Inequality and Poverty. Methods of Estimation and Policy Applications. Oxford. Oxford University Press.
 11. E. Lazear (2001). Educational Production. Quarterly Journal of Economics. Pp. 777-803.
 12. J. Łyko (2007). O standardach kształcenia. Didactics of Mathematics 4 (8). UE Wrocław. Pp. 5-12.
 13. Nauka i nauczanie (1999). Fundacji Dyskusje o Nauce. Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR. Warszawa.
 14. OECD in Figures, 2007 Edition.
 15. A.K. Sen (1973). On Ignorance and Equal Distribution. American Economic Review. Vol. 63. Pp. 1022-1024.
 16. A.F. Shorrocks (1983). Ranking Income Distributions. Economica. Vol. 50. Pp. 3-17.
 17. A. Smoluk (2007). Matematyka, ekonomia, probabilistyka. Mathematical Econo-mics 4(11). Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego Wrocław.
 18. T. Szapiro (2007). Uwagi o instrumentach analizy efektywności edukacji. Uczyć myśleć. Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu