BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dniestrzański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Wilkowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
O paradoksie Halla i rzucaniu monetą
On Hall's Paradox and Coin Flipping
Source
Didactics of Mathematics, 2009, nr 5-6(9-10), s. 43-52, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rachunek prawdopodobieństwa
Calculus of probability
Note
summ.
Abstract
W artykule analizujemy przyczyny zawodności intuicji w zagadnieniach probabilistycznych. Na przykładzie paradoksu Monty Halla, standardowego zadania rachunku prawdopodobieństwa oraz gry Penneya, bazującej na rzucaniu monetą, próbujemy zlokalizować punkty, w których następuje zaburzenie intuicji.(fragment tekstu)

In this paper we analyses what the causes of intuition‟s failure are when it comes to probability. We try to indicate the points, in which appear the disorders of intuition, on the example of Monty Hall paradox, Penney`s game (based on flipping the coin) and also regular exercise of theory of probability.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. P. Dniestrzański, J. Sacała (2006). Kilka przykładów niestandardowych rozwiązań zadań z rachunku prawdopodobieństwa. PN AE nr 1117. Wrocław. Str. 17-25.
  2. M. Gardner (1974). On the paradoxical situations the arise from nontransitive relations. Scientific American 231, 4. Str. 23-28.
  3. R. Graham, D. Knuth, O. Patashnik (1998). Matematyka konkretna. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. L. Guibas, A. Odlyzko (1981). String overlaps, pattern matching, and nontransi-tive games. Journal of Combinatorial Theory. Seria A, 30. Str. 183-208.
  5. W. Penney (1974). Problem 95: Penney-Ante. Journal of Recreational Mathematics 7. Str. 321.
  6. A. Smoluk (1997). Prognozy intuicyjne. Ekonomia Matematyczna 1. Wyda-wnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Str. 71-82.
  7. A. Smoluk (2002). Co jest przedmiotem rachunku prawdopodobieństwa? Ekono-mia Matematyczna 6. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Str. 27-48.
  8. A. Sołowiew (1966). A combinatorial identity and its application to the problem concerning the first occurrence of a rare event. Theory of Probability and its Applications 11 [tłumaczenie z rosyjskiego]. Str. 53-61.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu