BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sitarska Monika (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Struktura rynku usług informatycznych w Polsce
A Structure of IT Services Market in Poland
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 120-131, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynek usług informatycznych, Outsourcing, Usługi konsultingowe
IT services market, Outsourcing, Consulting services
Note
streszcz., summ.
Abstract
Rynek usług informatycznych jest jednym z prężniej rozwijających się rynków w Polsce. Można zauważyć, że kryzys panujący w poprzednich latach nie przyczynił się do zmniejszenia dynamiki wzrostu tego sektora. A nawet w literaturze przedmiotu można spotkać tezy, że menedżerowie upatrują drogi wyjścia z kryzysu w inwestowaniu w IT, a zwłaszcza w usługi. Dalsza cześć artykułu charakteryzuje rynek usług IT w Polsce. Autorka podjęła próbę opisania struktury rynku, rodzajów dostępnych na nim usług oraz wartości inwestycji w IT.(abstrakt oryginalny)

IT services are one of the fastest growing markets in Poland. It seems that the crisis which started in the second half of 2008 will not cause serious damage to IT services branch. Investments in IT technologies can be treated by companies as a remedy for getting out of the crisis - as a solution for building competitiveness and contributing to growth and cost reduction. This paper focuses on IT services market in Poland. It describes market structure, types of services and their significance from IT investments point of view. The author also points out growing popularity of outsourcing of infrastructure and hardware as well as software (i.e. SaaS services) which is very significant because, according to analysts, this direction can be an opportunity for surviving the crisis for both IT services companies and enterprises that treat IT investments as a remedy for the crisis.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cisek R., Jezioro J., Wiebe A., Dobra i usługi informacyjne w obrocie gospodarczym, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2005.
 2. Dąbrowska A., Janoś-Kresło M., Wódkowski A., E-usługi a społeczeństwo informacyjne, Centrum Doradztwa i Informacji Difin, Warszawa 2009.
 3. Furtak R., Marketing partnerski na rynku usług, PWE, Warszawa 2003.
 4. Kotler Ph., Marketing, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2005.
 5. Lotko A., Czas na usługi informatyczne, "CIO" 2005 nr 2.
 6. Ochman J., Integracja w systemach informatycznych zarządzania: podstawy teorii i metodologii, PWE, Warszawa 1992.
 7. http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/103098,dzieki_kryzysowi_wzrosnie_rynek_uslug_it_dla_firm.html.
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Software_as_a_service.
 9. http://www.computerworld.pl/artykuly/60095/Myslec.o.tym.co.potem.html.
 10. http://www.egospodarka.pl/37793,Konsulting-IT-wartosc-rynku-spada,1,39,1.html.
 11. http://www.egospodarka.pl/27743,Konsulting-IT-rosnie-rynek-uslug,2,39,1.html.
 12. http://www.itcommerce.pl/download/Outsorcing/OutIT.pdf.
 13. http://www.mspstandard.pl/artykuly/60071/Ewolucja.potrzeb.html.
 14. www.idcpoland.pl.
 15. www.computerworld.pl/artykuly/60071/Ewolucja.potrzeb.html.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu