BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawłowski Maciej (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Leasing nieruchomości jako instrument finansowania działalności przedsiębiorstw w Polsce - stan rynku i perspektywy rozwoju
Real Estate Leasing As a Instrument of Financing Enterprises in Poland - Market Situation and Growth Perspectiyes
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 16, s. 485-495, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Keyword
Leasing, Finansowanie inwestycji, Nieruchomości
Leasing, Investment financing, Real estate
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje zagadnienie leasingu nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju tej metody finansowania na polskim rynku finansowym. Omówiono również podstawowe modele finansowania w ramach leasingu nieruchomości oraz wskazano perspektywy jego rozwoju w Polsce.(abstrakt oryginalny)

The article presents the issue of real estate leasing and the growth of this kind of financing method in Poland. It also discusses basie models of real estate leasing and shows perspectives of its growth on polish maket. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Bielawska A.: Podstawy finansów przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001.
 2. Folga J.: Zakup nieruchomości można również sfinansować leasingiem. "Geizeta Prawna" 2006, nr 241.
 3. Grzywacz J.: Leasing w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2007.
 4. Kruczalak K.: Prawo Aanrf/owe - zarys uyWarfu. Warszawa 1996.
 5. Merchel Z.: Egzekucja z ruchomości. Wydawnictwo Currenda, Sopot 2005.
 6. Poczobut J.: Umowa leasingu wprawie krajowym i międzynarodowym. Wydawnictwo Prawnicze PWN, Warszawa 1997.
 7. Wierzbicki J.: Leasing ~ warunki funkcjonowania polskich przedsiębiorców w perspektywie integracji z UE. Raport Biura Studiów i Ekspertyz nr 226, Warszawa 2004.
 8. Źróbek R., Statkiewicz B.: Charakter prawny umowy leasingu w belgijskim systemie prawnym. Acta Scientiarum Polonorum, nr 5 (1-2), 2006.
 9. www.bre-leasing.pl.
 10. www.inwestycje.pl.
 11. www.leasing.org.pl.
 12. www.leasingrozwija.pl.
 13. WWW.lhi.pl.
 14. WWW.pwc.com.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu