BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zygała Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Perspektywy rozwoju konsultingu informatycznego w Polsce
Information Technology Consulting in Poland Perspectives of Development
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 148-159, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Konsulting, Rynek usług informatycznych
Consulting, IT services market
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule poruszono kwestie rozwoju rynku konsultingu informatycznego w Polsce. Główny nacisk położony został na czynniki mogące mieć decydujący wpływ na rozwój tego rynku. Zasadnicza część artykułu odnosi się do: określenia istoty i genezy usług doradczych oraz argumentów uzasadniających zakup tego typu usług. Ponadto scharakteryzowano ofertę rynku usług konsultingu informatycznego oraz czynniki, które zdaniem autora mają decydujący wpływ na rozwój konsultingu informatycznego w Polsce. Artykuł kończy podkreślenie zależności między wzrostem złożoności projektów informatycznych a zapotrzebowaniem na specjalistyczną wiedzę ze strony firm doradczych.(abstrakt oryginalny)

Information technology (IT) consulting plays a vital role in the global consulting market. IT consulting includes bigger and bigger list of services offered by large business consulting firms (i.e. Accenture, Cap Gemini Ernst Young, PricewaterhouseCoopers) and IT market leaders (i.e. IBM, Hewlett Packard, SAP). It is estimated that nearly 50% of all consulting revenues is derived from IT consulting. The paper generally characterizes IT consulting market and discusses the main factors of its development in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cantor D., Risen C., Vault Guide to The Top 50 Consulting Firms, Vault Inc., 2002.
 2. Co to jest konsulting informatyczny?, "PC Kurier" 2000 nr 24.
 3. Gmerski M., Doradca przyszłości (on-line), www.infovide.pl.
 4. Jędryka G., Doradztwo IT - organizowanie przyszłości, "Gazeta Finansowa", maj 2007.
 5. Kennedy Information, Inc., Global Consulting Marketplace 2003. Key Data, Forecasts & Trends, Kennedy Information, Inc., Peterborough 2003.
 6. Konsulting i integracja, Opracowanie Hewlett Packard z czerwca 2003 (on-line) www.hp.com.pl.
 7. Konsulting informatyczny, wypowiedź W. Sidorowicza, "Nowy Przemysł", marzec 2003 (online) www.img.com.pl.
 8. Nash S., Be a Successful Consultant: An Insider Guide to Setting up and Running a Consultancy Practice, How To Books, Oxford 2003.
 9. Somogyi E.K., Galliers R.D., Developments in the Aplication of Information Technoilogy in Business, [w:] Strategic Information Management, red. R.D. Galliers, D.E. Leidner, Butterworth - Heinemann, Oxford 2003.
 10. Weiss A., Organizational Consulting, John Willey & Sons, Hoboken 2003.
 11. Złoch M., Kto inwestuje w technologie informatyczne, mniej wyda albo więcej zarobi, "Puls Biznesu", 29 października 2007.
 12. Zwierzchowski Z., Polscy przedsiębiorcy odkryli zalety doradztwa biznesowego, "Rzeczpospolita" z 7 lutego 2008 r.
 13. http://www.infovidematrix.pl/index.php?page=model-csi.
 14. www.ibm.com.
 15. www. sap.pl.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu