BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bukowska Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Title
Wykorzystanie ontologii do modelowania choreografii procesów biznesowych
Using Ontology for Business Process Choreography Modelling
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 163-172, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Modelowanie procesów biznesowych, Zarządzanie procesami biznesowymi, Procesy biznesowe, Sieć semantyczna
Business Process Modeling, Business Process Management (BPM), Business processes, Semantic Web Service (SWS)
Note
streszcz., summ.
Abstract
W celu zapewnienia jak największej efektywności działania przedsiębiorstw systemy informatyczne w nich wykorzystywane muszą być ściśle powiązane z realizowanymi przez te przedsiębiorstwa procesami biznesowymi. Wszelkie zmiany w tych procesach powinny mieć niemal natychmiastowe odzwierciedlenie w działaniu systemów. Artykuł porusza problem odpowiedniego opisu modeli choreografii procesów biznesowych (opisujących współpracę pomiędzy przedsiębiorstwami), który umożliwi automatyczną implementację odpowiednich systemów i/lub wprowadzanie zmian w systemach już istniejących. Jedną z notacji wykorzystywanych w tym celu jest BPMO1, która pozwala nie tylko na graficzną prezentację modelu, lecz również na uwzględnienie semantyki poszczególnych elementów procesu.(abstrakt oryginalny)

Information systems are widely used in enterprises in order to provide the best efficiency. However, this goal can be achieved only if IT systems are closely connected with business processes and every change in business processes immediately results in changing information systems. This paper focuses on the problem of appropriate description of business process choreography models, i.e. models which describe cooperation between different enterprises in order to enable the automatic implementation of the whole system and/or make automatic changes in existing ones. This paper analyses BPMO notation.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Barros A., Dumas M., Hofstede A., Service Interaction Patterns, [w:] Proceedings of the 3rd International Conference on Business Process Management, Nancy, France, September 2005, Springer Verlag, s. 302-318.
  2. Business Process Modeling Notation (BPMN) Specification. Final Adopted Specification, Object Management Group, 2006.
  3. Decker G., Puhlmann F., Extending BPMN for Modeling Complex Choreographies w On the Move to Meaningful Internet Systems 2007: CoopIS, DOA, ODBASE, GADA, and IS, Springer Berlin/Heidelberg, 2007, s. 24-40.
  4. Hepp M., Leymann F., Bussler C., Domingue J., Wahler A., Fensel D., Using Semantic Web Services for Business Process Management, IEEE International Conference on e Business Engineering, Beijing, China 2005.
  5. Project SUPER. Deliverable 1.1, http://www.ip-super.org, 2007.
  6. Project SUPER. Semantics Utilized for Process Management within and between Enterprises, http://www.ip-super.org.
  7. Recker J., BPMN Modeling - Who, Where, How and Why, http://www.bptrends.com, 2008.
  8. W3C Glossary, http://www.w3.org/2003/glossary/, W3C, 2000-2003.
  9. Zhixian Y., Cimpian E., Zaremba M., Mazzara M., BPMO: Semantic Business Process Modeling and WSMO Extension, IEEE International Conference on Web Services, 2007 (ICWS 2007), 9-13 July 2007, s. 1185-1186.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu