BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Małachowski Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Product Placement w multimedialnej e-reklamie
Product Placement in Multimedia Advertising
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 227-233, bibliogr. 22 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Product placement, Reklama, Reklama multimedialna, Multimedia
Product placement, Advertising, Multimedia advertising, Multimedia
Note
streszcz., summ.
Abstract
Product placement to rodzaj reklamy polegającej na lokowaniu produktu (marki, hasła, symbolu itp.) w dowolnych mediach komunikacji i w"neutralnym" (niepromocyjnym) tle znaczeniowym. Dokonano przeglądu reklam typu product placement w internetowych przekazach multimedialnych: plikach w serwisach wideo, grach sieciowych (w tym on-line), wideoklipach muzycznych, plikach wideo w serwisach społecznościowych (w tym w wideo-blogach), transmisjach on-line (mediach strumieniowych), portalach TV tradycyjnej i stricte internetowej. Wskazano przesłanki sprzyjające rozwojowi product placement w e-reklamie, jak: rosnący udział e-reklamy w całym rynku reklamy; "dyskretny urok" reklamy typu product placement oraz dość wysoki (niekiedy ponad 40-procentowy) próg jej akceptowania przez użytkowników sieci, niskie relatywnie koszty produkcji reklamy i jej dystrybucji.(abstrakt oryginalny)

Product placement is a kind of advertisement in which the advertised product (brand, slogan, logo, etc.) is placed in a medium of communication in a neutral (non-commercial) context. Product placement is a sort of the so-called hidden advertisement. The paper identifies and characterizes advertisements of the product placement variety in the following on-line multimedia communications: shared files (free and commercial) in video sharing portals, online games, music video clips, video files in community services (including video blogs), online transmissions (stream media), traditional and Internet TV portals. The conclusions list a number of factors facilitating the dynamic development of product placement in advertising: the observable "tiring" of customers with the conventional, annoying commercials, the "discreet charm" of product placement and the relatively high (sometimes over 40%) acceptance threshold by the Internet users, relatively low costs of advertisement production and distribution.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Badanie Megapaqnel PBI/Gemius, czerwiec 2008.
 2. Budzyński W., Reklama, techniki skutecznej perswazji, Poltext, Warszawa 1999.
 3. Ciszewski B., Telewizja internetowa - oglądaj już dziś, www.polityka.pl/telewizja-internetowa-ogladaj-juz-dzis, wrzesień 2008.
 4. Estymacje rynku reklamowego w Polsce w I kwartale 2007 roku, IAB Polska, Starlink, Warszawa, maj 2007.
 5. Garbacki P., Pawełczak P., Sieciowizja, polityka.pl, listopad 2007.
 6. Golińska A., Product placement jako forma e-reklamy, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2008, praca magisterska.
 7. Gry komputerowe odciągają od kina i telewizji, http://www.gospodarka.gazeta.pl/, maj 2008.
 8. Holmes G., Nielsen Reports TV, Internet and Mobile Usage Among Americans, www.nielsen.com/media/2008/pr, październik 2008.
 9. Iwaniuk P., Polskie serwisy wideo cz. 3 - TVN24.pl, http://antyweb.pl/polskie-serwisy-wideo-cz3/, listopad 2008.
 10. Konowrocka D., Śmierć telewizji, jaką znamy?, www.internetstandard.pl/news, wrzesień 2008.
 11. Krzemiński A., Ratajczyk P., Product Placement w grach wideo, http://www.egospodarka.pl/Product-placement-w-grach-wideo.html, listopad 2008.
 12. L-vis, Product placement raz jeszcze, http://www.hiphop.pl/teksty/projector.php listopad 2008.
 13. Małachowski A., Internet jako platforma konkurencji mediów komunikacyjnych, [w:] Informacja w społeczeństwie XXI wieku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2008 (w druku).
 14. Małachowski A., Musiałkowski P., Współczesne technologie internetowych mediów strumieniowych, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, seria: Informatyka Ekonomiczna, Wrocław 2009 (w przygot.).
 15. Małachowski A., Środowisko wirtualnego klienta, AE, Wrocław 2005.
 16. Ostryga e-ntertainment, http://www.ostryga.pl/dlaczegounas.html, listopad 2008.
 17. Polsat - największy potencjał w Product Placement, www.pentagon-research.com/DEV/product _placement, listopad 2008.
 18. Product Placement w internetowych serwisach wideo, http://marketing.org.pl/index.php, grudzień 2008.
 19. Raport strategiczny IAP Polska: Internet 2007.
 20. Raport strategiczny Polska 2007, za: e.Marketer.com, kwiecień 2007.
 21. Szkodzin B., WPTV - telewizja internetowa Wp.pl, www.egospodarka.pl/WPTV-telewizja-internetowa-Wp-pl, październik 2008.
 22. Zalewski P., Ofensywa iTVP, www.internetstandard.pl/news, wrzesień 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu