BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dniestrzański Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Studia ekonomiczno-matematyczne - analiza wybranych aspektów oferty edukacyjnej
Economic and mathematical studies - analysis of selected aspects of educational offer
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 5-16, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Edukacja, Rynek usług edukacyjnych, Edukacja ekonomiczna
Education, Education services market, Economic education
Note
summ.
Abstract
Po dwóch dekadach intensywnego rozwoju, zmian w regulacjach prawnych, wielokrotnego wzrostu liczby studentów i szybkich zmian na rynku pracy szkolnictwo wyższe w Polsce znalazło się w sytuacji dużego rozchwiania na wielu poziomach. Stan taki ma bezpośredni wpływ na problemy z podjęciem racjonalnej decyzji odnośnie do wyboru odpowiednich studiów przez absolwentów szkół średnich. Minie z pewnością jeszcze wiele lat, zanim osiągniemy w tej dziedzinie względną stabi lność. Duża bezwładność wielkiej struktury, jaką jest szkolnictwo wyższe, nie zawsze optymalnie tworzone ramy prawne jego funkcjonowania powodują, że w wielu przypadkach zagubieni są w tym wszystkim ci najważniejsi - kandydaci na studia. Wchodząca w życie 1 października 2011 r. ustawa4 zmieniająca między innymi Prawo o szkolnictwie wyższym poprawi nieco sytuację. Nie będą to jednak zmiany rewolucyjne. W temacie dotyczącym rozważań zawartych w artykule da ona możliwość łatwiejszego tworzenia oferty dydaktycznej przez najlepsze ośrodki naukowe. Pozostałe uczelnie w dalszym ciągu będą zdane na sztywne (nieco tylko rozluźnione) ramy prawne i kontynuację kreatywnej twórczości w tworzeniu kolejnych specjalności w ramach istniejących kierunków studiów.(fragment tekstu)

On the market today there is a very wide range of educational courses and specializations associated with broadly understood applications of mathematics in economics. Apparently similar (or almost identical) proposals of studies may, however, prove to be fundamentally different. This remains unchanged because of the still valid teaching standards. The author conducts an analysis of offers provided by selected universities in the area of the economic and mathematical studies, primarily focusing on two aspects: how the universities function in relation to the existing legal restrictions, and the candidates' problems with choosing an appropriate offer.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dokumentacja projektu unikatowego kierunku studiów "Informatyka w biznesie" przygotowana pod kierunkiem J. Korczaka, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2009.
  2. Korczak J., Mach M.A., Nowicki A., Owoc M.L. (2010). Informatyka w biznesie - założenia kierunku, model i perspektywy. W: A. Nowicki, I. Chomiak-Orsa, H. Sroka (red.). Informatyka ekonomiczna 17. Systemy informacyjne w zarządzaniu. Przegląd naukowo-dydaktyczny, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław. Str. 105-115.
  3. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. DzU 2005. Nr 164. Poz. 1635.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu