BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pondel Jolanta (Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu)
Title
Rynek elektroniczny jako sposób uzyskania przewagi konkurencyjnej
E-Market as a Way of Winning Competitive Superiority
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 254-263, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Rynki elektroniczne, Przewaga konkurencyjna, Internet
Electronic markets, Competitive advantage, Internet
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu jest scharakteryzowanie rynku elektronicznego jako miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Przybliżono również korzyści e-handlu możliwe do osiągnięcia dla klientów i przedsiębiorstw.(abstrakt oryginalny)

Current economic situation makes enterprises adjust to changing business environment when they want to develop or even survive on the market. One of the most important factors which are able to improve efficiency of their business activity is e-business. This paper describes the kinds of e-commerce and advantages and disadvantages of doing business in the Internet.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielarz W. (red.), Modele efektywnych zastosowań elektronicznego biznesu w sektorach gospodarki polskiej, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna w Warszawie, Warszawa 2007.
 2. DzU 2004 nr 238, poz. 2390, z późn. zm.
 3. Internet World Stats, www.internetworldstats.com/stats.htm, Liczba użytkowników Internetu, czerwiec 2008.
 4. Krosoń M., Stefaniak P., E-kupujemy na potęgę, "Magazyn Manager" 2008 nr 5.
 5. Loveday L., Niehaus S., E-biznes. Projektowanie dochodowych serwisów, Helion, Gliwice 2009.
 6. Majewski P., Czas na E-biznes, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2007.
 7. Mcleod A., Marketing internetowy w praktyce, Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice 2005.
 8. Megapanel PBI/Gemius, http://panel.pbi.org.pl/wyniki.php, lipiec 2008.
 9. Megapanel PBI/Gemius, http://www.idg.pl/news/338555_2/Grudniowe.wyniki.Megapanelu.najpopu-larniejsze.witryny.w.Polsce.html, grudzień 2008.
 10. Nocuń R., Rola systemów ekspertowych w zwiększaniu konkurencyjności przedsiębiorstw, [w:] Multimedia w biznesie, red. L. Kiełtyka, Wydawnictwo Zakamycze 2003.
 11. Ordysiński T., Modelowanie strategii rozwoju e-biznesu w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2007.
 12. Porter M.E., Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2001.
 13. Sołtysik-Piorunkiewicz A., Kierunki rozwoju systemów e-biznesu, AE, Katowice 2008.
 14. Spyra Z., Kanały dystrybucji kształtowania relacji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2008.
 15. Sus J., Współczesny klient w Internecie, Biuletyn IH, 2008.
 16. http://www.ecard.pl/mikroplatnosci.htm, 2008.
 17. http://www.ecard.pl/platnosci-online.htm, 2008.
 18. http://www.idg.pl/news/338555_2/Grudniowe.wyniki.Megapanelu.najpopularniejsze.witry- ny.w.Polsce.html, grudzień 2008.
 19. http://www.polcard.pl/polcard/11993.xml, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu