BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ancyparowicz Grażyna (Główny Urząd Statystyczny)
Title
Budżety jednostek samorządu terytorialnego w świetle badań Głównego Urzędu Statystycznego
Budget of Local Self-Goyernment Entities in the Light of Central Statistical Office Research
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 35-43, tab., rys.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Budżet, Budżet samorządu terytorialnego
Budget, Local government budget
Note
summ.
Abstract
W procesie budowy społeczeństwa obywatelskiego coraz więcej zadań, leżących dawniej w kompetencjach państwa, jest przekazywane samorządom. Pochodzące ze źródeł scentralizowanych dotacje i subwencje, z reguły niewystarczające, muszą być uzupełniane środkami samorządów lokalnych. Ma to skłonić je do racjonalnego gospodarowania zasobami, pobudzania miejscowej przedsiębiorczości, skutecznej walki z ubóstwem. Służą temu takie rozwiązania systemowe, jak rosnący udział samorządów w podatkach dochodowych zebranych na ich obszarze, konstrukcja podatków lokalnych premiująca dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną i społeczną, możliwość emisji obligacji i zaciągania kredytów bankowych na sfinansowanie deficytu. Instrumenty te są tym skuteczniejsze, im lepsza jest koniunktura w gospodarce narodowej, gdyż w takich okresach zwiększa się wydajność fiskalnych źródeł, o czym świadczą dane z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego w latach 2006-2007(fragment tekstu)

Process of authorities decentralization initiated in the first years of structural transformation in accordance with subsidiarity principlc depcnded on devolving morę tasks to local government entities. That was the reason ofchanges in system ofpublic expenditures finance. Beneficiaries were smali towns and economically developed areas. Situation concerning under developed areas was partially mitigated by the compensatory subsidies and aid of European Union. The extension of assignments regarding local authorities caused as aggregated expenditures of local government entities raised faster than their income. Only in 2007 the economical growth remaining by the next year positively influenced tax income and at the same time limited increase of social expenditure and arose budget surplus. In fact, budget of local govemment entities is still dependent on external sources mainly on budget state. The portended increase of expenditure for infrastructural investment should encourage potential investors to settle in under developed areas and - ipso facto to rise tax income diminishing dependence of local government entities on external sources in the futurę(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu