BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sobieska-Karpińska Jadwiga (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Kutera Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Oprogramowanie WIKI w zarządzaniu wiedzą w małych i średnich przedsiębiorstwach
Wiki Software in Knowledge Management in Small and Medium Enterprises
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 278-289, bibliogr. 12 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie wiedzą, Web 2.0
Small business, Knowledge management, Web 2.0
Note
streszcz., summ.
Abstract
W opracowaniu dokonano charakterystyki technicznej oraz funkcjonalnej oprogramowania wiki. Uwydatniono cechy istotne z perspektywy jego adaptacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP i wskazano potencjalne obszary zastosowań: w budowaniu bazy wiedzy, zarządzaniu wiedzą i pomysłami, we współpracy grupowej. Przedstawiono również korzyści, jakie są możliwe do uzyskania po wdrożeniu oprogramowania wiki w tych obszarach. Na zakończenie wspomniano o uwarunkowaniach realizacyjnych takiego wdrożenia, wskazując przede wszystkim na konieczność zaangażowania liderów oraz stworzenia systemów motywacyjnych sprzyjających dzieleniu się wiedzą.(abstrakt oryginalny)

A technical and functional characteristics of wiki software is made in the paper. The features from SME sector that are important in its adaptation in enterprises are emphasized and potential areas of application in building knowledge base, knowledge and ideas management and in group collaboration are shown. Benefits which are possible to reach after the implementation of wiki in these areas are also presented. At the end the conditions of successful implementation are mentioned showing first of all the necessity of leaders' engagement and creating motivational systems favorable to knowledge exchange.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w organizacjach, "E-mentor" 2005 nr 1.
 2. Karwatka T., Dlaczego wierzę w wiki w biznesie?, http://www.webusability.pl/2007/07/07/dlaczego-wierze-w-wiki-w-biznesie, 05.01.2009.
 3. Kierzkowska P., Kapelak T., Jak stworzyć serwis Web 2.0. Poradnik praktyczny, "Magazyn Internet" 2007 nr 9.
 4. Marcinek T., Czas zmienić nawiki, "Computerworld" 2005 nr 12.
 5. Murray P., Myers A., The Facts about Knowledge, "Information Strategy" - Special Report, październik 1997.
 6. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora MŚP w Polsce w latach 2006- -2007, PARP, Warszawa 2008.
 7. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 8. Sopińska A., Wachowiak P., Modele zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, "E-mentor" 2006 nr 2.
 9. Tapscott D., Williams A.D., Wikinomia - o globalnej współpracy, która zmienia wszystko, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008.
 10. Wikipedia, Wiki, http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiki, 07.01.2009.
 11. Wolański R., Wiedza i innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach - postęp czy stagnacja, Materiały konferencyjne z konferencji pt. "Wiedza i innowacje w rozwoju gospodarki: siły motoryczne i bariery", UJ, Kraków 2007.
 12. Zalewski P., Osiem cech Web 2.0, Internet Standard, http://www.internetstandard.pl/news/107199/Osiem.cech.Web.2.0.html, 05.01.2009.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu