BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Będzieszak Marcin (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Finansowanie szkół podstawowych na przykładzie miasta Szczecin
Financing Primary Schools - Example of Szczecin
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 59-65, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Finansowanie inwestycji, Miasto
Investment financing, City
Note
summ.
Abstract
Wśród zadań publicznych realizowanych przez państwo i samorząd szczególne miejsce zajmuje oświata. W Polsce zasadnicze zadania oświatowe realizują jednostki samorządu terytorialnego, a jedynie niewielka część finansowana jest bezpośrednio z budżetu państwa. Szkoły podstawowe jako jednostki, których działalność wynika z faktu obowiązku nauki1, prowadzone są z zasady przez gminy. Celem artykułu jest zdefiniowanie zadań oświatowych oraz wskazanie na system finansowania szkół podstawowych oraz wybranych problemów w tym obszarze, w Szczecinie(fragment tekstu)

The aim of the article is to define education task and to show its financing system. Education in primary schools in Poland is obligatory. so is keeping educational establishments. Local government's own income system is not adequate for financing such a big task. so education is also llnanced from central budget. The analysis shown that so called "financial standard" is not adjusted to real expenditure per student in Szczecin and in other cities.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Friedman: The Role of Government in Education. Economics and the Public łnterest. red. R.A. Solo. Trustees of Rutgers College, New Jersey 1955. http://www.schoolchoices.org/roo/friedl.htm.
 2. H. Kuzińska: Finansowanie oświaty iv Polsce. Realia i konieczne zmiany. Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2005, s. 7.
 3. M. Pluta-Olearnik: Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2006, s. 33
 4. Education at Glance 2007 - OECD Indicators. OECD 2007. s. 230
 5. M. Dylewski, li. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006, s. 23.
 6. Finanse publiczne i prawo finansowe. Red. C. Kosikowski. E. Ruśkowski. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2006. s. 662.
 7. W. Gonet: Pojęcie dochodów własnych u- jednostkach samorządu terytorialnego. ..Finanse Komunalne" 2008. nr 1-2. s. 25.
 8. M. Jastrzębska: Polityka budżetowa jednostek samorządu terytorialnego. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk 2005, s. 67
 9. J. Osiatyński: Finanse publiczne. Ekonomia i polityka. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006. s. 186. Malinowska-Misiąg. W. Misiąg: Finanse publiczne w Polsce. LexisNexis-Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Warszawa 2006. s. 151-159
 10. A. de la Fuente. A. Ciccone: Kapitał ludzki u' gospodarce globalnej i opartej na wiedzy. Raport końcowy dla Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Komisja Europejska 2002. www.men.gov.pl
 11. K. Gawroński. A. Stefan: Zarządzanie placówką oświatową. Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 2006. s. 38
 12. A. Jeżowski: Ekonomika oświaty. Wolters Kluwer Polska - Dom Wydawniczy ABC. Warszawa 2006. s. 248.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu