BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stanejko Artur (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Identyfikacja obszarów zastosowania procesów logistycznych w procesie budowy stacjonarnej i mobilnej witryny internetowej w organizacji wirtualnej
Identi Fication of Logistic Processes Areas Using in the Process of Building a Stationary Stationary and Mobile Website in a Virtual Organization
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Informatyka Ekonomiczna (14), 2009, nr 82, s. 290-300, rys., bibliogr. 11 poz.
Research Papers of Wrocław University of Economics. Business Informatics
Issue title
Rynek usług informatycznych
Keyword
World Wide Web (WWW), Witryny internetowe, Tworzenie witryn internetowych, Logistyka
World Wide Web (WWW), Internet websites, Creating websites, Logistics
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł prezentuje możliwości wspomagania procesu budowy witryny internetowej procesami logistycznymi w organizacji wirtualnej. Przedstawiono podstawowe elementy procesu budowy tradycyjnych i mobilnych serwisów internetowych. Dokonano identyfikacji procesów wspomagających proces budowy witryny internetowej. Określono główne założenia wspomagania logistycznego procesu budowy witryny internetowej w organizacji wirtualnej.(abstrakt oryginalny)

The main aim of this article is to present how a process of developing a website in a virtual organization can be aided with the use of logistic processes. The article presents fundamental elements of building a website and a mobile website. The author identifies the processes that support building a website and determines the main guidelines of logistic process that support developing a website in a virtual organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Griese J., Sieber P., Betriebliche Geschäftsprozesse: Grundlagen, Beispiele, Konzepte, Verlag P. Haupt, Bern, Stuttgart,Wien 2001.
 2. Hahn H., Harley Hahn's Internet & Web Yellow Pages, Mcgraw-Hill Osborne Media, 2001.
 3. Kasperski M., Boguska-Torbicz A., Projektowanie stron WWW. Użyteczność w praktyce, Helion, Gliwice 2008.
 4. Kiełtyka L. (red.), Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o. o., Warszawa 2008.
 5. Krawczyk S., Logistyka - podstawowe pojęcia, materiały dydaktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009a.
 6. Krawczyk S., Logistyka ujęcie procesowe, materiały dydaktyczne, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009b.
 7. Łysik Ł., Technologie mobilne w zarządzaniu marketingowym. Identyfikacja, analiza i ocena, Praca doktorska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 8. Nielsen J., Loranger H., Optymalizacja funkcjonalności serwisów internetowych, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2008.
 9. Unold J., Systemy informacyjne marketingu, AE, Wrocław 2001.
 10. Wikipedia, Internetowa edycja w języku angielskim, http://en.wikipedia.org/wiki/Website, 2009b.
 11. Wikipedia, Internetowa edycja w języku polskim, http://pl.wikipedia.org/wiki/Strona_internetowa, 2009a.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
1507-3858
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu