BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Brzozowska Krystyna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czy zmiany regulacji prawnych przyspieszą rozwój partnerstwa publiczno-prywatnego w Polsce?
Do The Changes of Legal Proyisions Accelerate the Public-Private Partnership in Poland?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 74-82, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Regulacje prawne
Public-Private Partnerships (PPP), Legal regulations
Note
summ.
Abstract
Od wielu lat w Polsce podejmowane były akcje promowania partnerstwa publiczno- -prywatnego (PPP) w różnych jego formach, jednak w rzeczywistości te działania najczęściej nie były finalizowane. Należy stwierdzić, że poza spektakularnymi przykładami zastosowania formuły PPP. w zasadzie PPP w Polsce nie działa. Podstawową barierą rozwoju PPP był)' i są niedopasowane przepisy prawne pozwalające na bezkolizyjne (w znaczeniu niewystępowania sprzeczności z aktami prawnymi regulującymi kwestie związane z inwestycjami publicznymi) i efektywne wdrażanie PPP. Uchwalenie w 2005 roku Ustawy o PPP nie rozwiązało problemów prawnych, a wprowadziło następne. W rezultacie nie powstało ani jedno przedsięwzięcie realizowane zgodnie z uchwaloną ustawą i przepisami wykonawczymi. Rozpoczęto prace nad wprowadzaniem zmian w obowiązujących przepisach prawnych, zakończone zaprojektowaniem nowej Ustawy o PPP1. Celem opracowania jest wykazanie zmian w nowej Ustawie o PPP w stosunku do istniejących regulacji prawnych w tym zakresie(fragment tekstu)

According to PFF development legał rules also have changed in various EU countries. EU has undertaken steps top coordinate legai actions in tramę of the whole HU underlining problems ofrisks and their allocation. and projects' value lor money. The main obstacle of FFF development in Poland is an unbalaneed rules to PPP eonditions. After default and "dead" PPP Aet from 2005 the new PPP act (2009) has been created as an main driver of further PPP development in Poland.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A praclical guide to PPP in Europę, 2nd Edition. City & Financial. L.ondon 2008. d. 3.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu