BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Filipiak Beata (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Czynniki determinujące ewolucję procedury oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego
Factors Determining the Eyolution of the Procedure of the Estimation of the Economy and Financial Condition of a Local Government
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 112-120, wykr.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Samorząd terytorialny, Kondycja finansowa, Ocena gospodarki
Local government, Financial condition, Assessment of the economy
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest wskazanie na determinanty zmian w procedurze oceny gospodarki i kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego w zmieniającym się otoczeniu, zwłaszcza finansowym. Część rozważań zostanie poparta wynikami badań, które zostały przeprowadzone w ramach grantu badawczego(fragment tekstu)

The article presents determinants of changes in the procedure of the estimation of the economy and the financial condition of a local govemment in the changing environment, especially financial. Besides in the article will describe indications concerning directions of evolution of the method.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Szychta: Etapy ewolucji i kierunki integracji metod rachunkowości zarządczej. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008. s. 37
  2. M. Dylewski. B. Filipiak, M. Gorzdłczyńska- -Koczkodaj: Finanse samorządowe. Narzędzia, decyzje procesy. PWN. Warszawa 2006, s. 61-66.
  3. J. Brilman: Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania. PWE, Warszawa 2002. s. 23-65.
  4. Red. B. Pietrzak. Z. Polański, B. Woźniak. PWN. Warszawa 2003. s. 430 oraz T. Lubińska. S. Franek. M. Będzieszak: Potencjał dochodowy samorządu w Polsce- Difin. Warszawa 2007,s.15
  5. A. Chodyński: Innowacyjność i jakość w strategii rozwoju firmy. WWSZiM, Sosnowiec 2003, s. 17 i dalsze.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu