BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flejterski Stanisław (Uniwersytet Szczeciński), Jaźwiński Ireneusz (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Globalny kryzys finansowy a rozwój regionalny w Polsce
Global Financial Crisis and Regional Development in Poland
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 121-128, rys., bibliogr. 9 poz.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Kryzys finansowy, Rozwój regionalny
Financial crisis, Regional development
Note
summ.
Abstract
Określane mianem globalnego kryzysu finansowego wydarzenia z lat 2007-2009 na rynku bankowo-finansowym USA, a także na rynkach krajów europejskich wpłynęły wyraźnie. bezpośrednio i pośrednio, na dynamikę rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Nie wnikając w tym miejscu w kwestię genezy oraz autorów kryzysu1, trzeba odnotować, że kryzys objawił się - z różnym nasileniem - praktycznie we wszystkich polskich regionach i subregionach. Głównym celem tych rozważań - na miarę ich skromnych ram - jest próba ukazania ogólnych zależności między globalnym kryzysem finansowym a rozwojem regionów i subregionów w Polsce(fragment tekstu)

The article is a contribution to deliberations on global financial crisis in the context of regiona! development in Poland. In the paper the selected aspects of problems are considered. including the determinants of growth and development in the financial crisis conditions. Purchasing Managerslndex. the programmes that have influence on limitation of the international financial crisis effectsm Poland and its regions.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ryzyko kryzysu finansowego w Polsce. Identyfikacja i monitorowanie. Red. D.J. Błaszczuk. Poltext, Warszawa 2006.
  2. Działania Ministerstwa Gospodarki na rzecz stabilności i rozwoju. Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, styczeń 2009.
  3. Europejski plan naprawy gospodarczej. Komunikat Komisji do Rady Europejskiej, Komisja Wspólnot Europejskich, Bruksela, 26.11.2008.
  4. Flejterski S.: Przyczyny i aktorzy globalnego kryzysu finansowego. Wstęp do syntezy. Forum Bankowe Związku Banków Polskich, Warszawa, marzec 2009.
  5. Komunikat Narodowego Banku Polskiego po spotkaniu prezesa NBP z przedstawicielami sektora bankowego w dniu 14.10.2008 r. NBP, Warszawa 2008.
  6. Orłowski W.M.: Świat, który oszalał, czyli poradnik na ciekawe czasy. Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2008.
  7. Plan stabilności i rozwoju - wzmocnienie gospodarki Polski wobec światowego kryzysu gospodarczego. Warszawa 2008.
  8. Sachs J.: Nauka przetrwania (rozmowa). "Polityka", z 24 stycznia 2009.
  9. Uchwała Rady Europejskiej odnośnie Paktu o Stabilizacji i Wzroście Gospodarczym, sterdam 7 czerwca 1997 r. (97/C 236/01).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu