BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gorzałczyńska-Koczkodaj Małgorzata (Uniwersytet Szczeciński), Husejko Władysław (Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego)
Title
Zarządzanie długiem publicznym w sektorze samorządowym w warunkach kryzysu światowego
Management of Public Debt in Local Self-Goverment Sector in Conditions of World Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 137-145, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Zarządzanie długiem, Sektor publiczny, Samorządność, Dług publiczny
Debt management, Public sector, Self-government, Public debt
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest ukazanie potrzeby prowadzenia polityki zarządzania długiem w jednostkach samorządu terytorialnego, wykorzystywania odpowiednich instrumentów finansowych, w zależności od sytuacji makroekonomicznej i finansowej oraz specyfiki określonego podmiotu publicznego. Ma to bardzo istotne znaczenie ze względu na konieczność dostosowania planów budżetowych do zmiennych warunków zewnętrznych i w wielu jednostkach samorządu terytorialnego wymusi zaciągnięcie dodatkowych zobowiązań pieniężnych.(fragment tekstu)

In the article there is presented an essence of public debt on local self-goverment grade. There arc indicated sources oforigin of public dcbt and manners and methods of management. Additionally there was described how economic crisis influenced on level of planncd revenues and budgetary expenses in Westpomeranian Voivodeship in 2009.(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Murawski: Koordynacja przepływów finansowych, zarządzanie nadwyżkami i zadłużeniem. Warszawa. 3-4 listopada 2008. "Nowoczesne zarządzanie finansami miast".
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu