BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gurgul Gabriela (Uniwersytet Szczeciński), Konopelko Magdalena (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Wieloletni plan inwestycyjny jako jeden z kluczowych instrumentów kreowania rozwoju gminy Gryfino
The Long-Term Investment Plan as One of The Key Instruments Creating the Development of the Gryfino Commune
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 159-166, rys.,tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Rozwój, Gmina
Development, District
Note
summ.
Abstract
Dbanie o zrównoważony rozwój lokalny to jedno z kluczowych zadań gminy, które wpływa na poprawę jakości życia mieszkańców oraz wzrost przedsiębiorczości w regionie. Działania te muszą być zintegrowane między innymi z potencjałem rozwojowym gminy, potrzebami społecznymi, możliwościami finansowymi gminy czy możliwościami pozyskania zewnętrznych środków. Gminy w celu planowania przedsięwzięć inwestycyjnych posługują się przede wszystkim wieloletnimi planami inwestycyjnymi (WP1). WPI wiążą plan rozwoju gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną gminy. W artykule przedstawiono istotę wieloletniego planu inwestycyjnego, jego funkcje oraz opis procedury tworzenia. Omówiono również dokumenty strategiczne dla rozwoju gminy Gryfino wraz z analizą WPI gminy Gryfino na lata 2008-2012. Celem artykułu jest ocena znaczenia długoterminowych planów inwestycyjnych dla budowania strategii rozwoju gminy Gry fino. Co więcej, przedstawiono również autorską koncepcję priorytetowych zadań inwestycyjnych dla analizowanej gminy(fragment tekstu)

The main aim of the following article is to evaluate the importance and the impact of thc Gtywj Commune Long-term Investment Plan on building its development strategy. The authors focusedj describing the Gryfino Commune development plans and analyzing its Long-term lnvestment Plan the years 2008-2012. They also proposed new directions of the investment expenses. which will<* tribute to the regional development and therefore increase the attractiveness for potential investor>-(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie gospodarką i finansami gminy. Red. H. Sochacka-Krysiak. Wydawnictwo Szkoła Główna Handlowa. Warszawa 2006, s. 86.
  2. T. Dziurbejko: Planowanie rozwoju gminy jako instrument pozyskiwania funduszy pomocow• I z Unii Europejskiej. Wydawnictwo Di fin. Warszawa 2006, s. 94
  3. M. Wartalska: Gospodarka finansowa miasta. Podstawy teoretyczne i studium przypadku. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007. s. 81.
  4. M. Gorzałczyńska-Koczkodąj: Wykorzystanie wieloletniego planu inwestycyjnego jako narzędzia wspomagającego kompleksowe planowanie i realizowanie inwestycji samorządowych. W: Polska samorządność w integrującej się Europie. I Forum Samorządowe. Fundacja na rzecz US. Szczecin 2004, s. 164
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu