BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hałaburda Dorota A (Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku)
Title
Obligacje komunalne jako źródło finansowania jednostek samorządu terytorialnego
Municipal Bonds a Sources of Financing for Local Governiment
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 174-181, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Obligacje komunalne, Samorząd terytorialny, Finansowanie inwestycji
Communal bonds, Local government, Investment financing
Note
summ.
Abstract
Jednostki samorządu terytorialnego wykorzystują różne zwrotne źródła finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. W Polsce podstawową i tradycyjną formą finansowania zewnętrznego jednostek samorządu terytorialnego są nadal kredyty bankowe. Jednak rynek emisji obligacji komunalnych stale się rozwija. Zwiększa się zarówno liczba emitentów, jak i wartość programów emisyjnych. Pojawiły się pierwsze emisje obligacji przychodowych(fragment tekstu)

The article focuses on municipal bonds as a sources of tlnancing for Iocal government in Po- !and. In includes the presentation of the structure of bonds issued by local governments and the legał aspecis of issued. The generał bonds dominated on the market, but there are two issued of revenue bonds b local governments. The revenue bonds, which a very popular on American market, could be issued also in Poland for the purpose of development of communal infrastructure(author's abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. G. Kozuń-Cieślak: Obligacje komunalne - instrument dłużny dla jednostek samorządu terytorialni PWN. Warszawa 2008, s. 57
  2. 2 T. Baran. K. Smardzewski. J. Zawiła-Niedźwiecki: Obligacje komunalne w USA i krajach europejskich. "Samorząd Terytorialny" 1998. nr 7-8, s. 195.
  3. Obligacje komunalne i mieszkaniowe. Agencja Rozwoju Komunalnego, Warszawa 1996, s.37-38
  4. The Bond Market Association. "Research Quarterly" may 2006. s. 4.
  5. M. Al. Kaber: Rozwój rynku obligacji komunalnych w Polsce. W: Finansowanie gminnego samorządu terytorialnego. Red. D.A. Halaburda. Wydawnictwo WSI- w Białymstoku. Białystok 2008. s. 163.
  6. Gospodarka finansowa samorządu terytorialnego w Polsce - wybrane zagadnienia. Wydawnicza Brania. Bydgoszcz-Gdańsk 2007. s. 189.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu