BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwin-Garzyńska Jolanta (Uniwersytet Szczeciński), Rzemykowski Tomasz (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Pile)
Title
Kapitał obrotowy a płynność finansowa powiatów ziemskich (na przykładzie wybranych powiatów województwa wielkopolskiego
Verhaltnis Zwischen dem Betriebskapital und dem Flussigen Finanzzustand in den Landkreisen (Auf dem Beispiel Gewahlten Kreisen in dem Woiwodschaft Grosspolen)
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 29, s. 182-189, tab.
Issue title
V Forum Samorządowe. Samorząd Terytorialny w Zintegrowanej Europie
Keyword
Kapitał obrotowy, Powiat, Województwo, Płynność finansowa
Working capital, County, Voivodship, Financial liquidity
Note
summ.
Abstract
Pojęcia kapitał obrotowy i kapitał pracujący odnoszone są zazwyczaj do finansów przedsiębiorstw, gdzie wskazuje się na jego znaczenie w zachowaniu płynności finansowej Kapitał pracujący jest gwarantem płynności finansowej podmiotu gospodarczego. Powiat jest jednostką samorządu terytorialnego, posiadającą osobowość prawną, co oznacza, że wykonuje określone zadania w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność W ujęciu kapitału pracującego odpowiedzialność ta sprowadza się do zachowania płynności finansowej w ujęciu krótkoterminowym oraz równowagi finansowej w ujęciu długoterminowym. W obu podmiotach rola kapitału pracującego jest niezwykle istotna. Pamiętać należ} o tym, aby przy kształtowaniu wielkości kapitału obrotowego zrealizować dwa najważniejsze priorytety, tj. maksymalizowanie wartości przedsiębiorstwa, a w powiecie zachowanie równowagi finansowej i minimalizowanie ryzyka utraty płynności w obu podmiotach. Celem opracowania jest wskazanie na istotę kapitału pracującego w powiecie, poprzez przeniesienie treści teoretycznych na grunt jednostki samorządu terytorialnego, oraz na weryfikacje empiryczną wielkości tego kapitału w wybranych powiatach województwa wielkopolskiego.(fragment tekstu)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. L.Bednarski. R. Borowiecki. J. Duraj. E. Kurtys. T. Waśniewski, B. Wersty: Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. AE. Wrocław 2001. s. 111
  2. M.Sierpińska,D. Wędzki: Zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1997. s. 74.
  3. M. Dylewski, B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Finanse samorządowe, deccyzje, procesy. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa 2006. s. 147.
  4. M. Dylewski, B. Filipiak. M. Gorzałczyńska-Koczkodaj: Analiza finansowa w jednostkach samoterytorialnego. Minicipium. Warszawa 2004, s. 114-115.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu