BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Górska Anna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Kozioł-Kaczorek Dorota (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Title
Matematyka, matematyka finansowa i inżynieria finansowa realizowane na kierunkach
Mathematics, financial mathematics and financial engineering carried out on the field of economics in light of the existing standards teaching
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 31-37, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Dydaktyka, Matematyka finansowa, Szkolnictwo wyższe, Edukacja ekonomiczna, Edukacja finansowa
Didactics, Financial mathematics, Higher education, Economic education, Financial education
Note
summ.
Company
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Warsaw School of Economics
Abstract
W niniejszym artykule zostaną przedstawione problemy związane z realizacją programów przedmiotów matematycznych na Wydziale Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Prezentowane rozważania są oparte na doświadczeniach zdobytych w czasie prowadzenia wykładów i ćwiczeń na kierunkach Ekonomia, Zarządzanie, Finanse i Rachunkowość oraz Logistyka. Na wymienionych kierunkach I stopień (licencjacki) obejmuje sześć semestrów, II stopień (magisterski) obejmuje cztery semestry. Wymagany program przedmiotów takich jak matematyka, matematyka finansowa, inżyniera finansowa oraz liczba godzin przeznaczonych na ich realizację powodują, że studenci nie tylko nie mogą otrzymać pełnej wiedzy z wymienionych dziedzin metod ilościowych, ale również nie mają możliwości trenowania i utrwalenia zdobytych wiadomości.(fragment tekstu)

Problems associated with the implementation of mathematical subjects on the Faculty of Economic Sciences (Warsaw University of Life Sciences) are presented in this paper. These subjects are mathematics, financial mathematics and financial engineering. The presented considerations are based on the experience gained during lectures and exercises listed direction of study: Economics, Management, Logistics, Finance and Accounting.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Dobija M., Smaga E. (1996). Podstawy matematyki finansowej i ubezpieczeniowej. PWN. Warszawa-Kraków.
  2. Ford D. (1997). Opcje giełdowe. Metody i strategie. Wydawnictwo K.E. LIBER. Warszawa.
  3. Jajuga K., Jajuga T. (2004). Inwestycje. Instrumenty finansowe. Ryzyko finansowe. Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  4. Sobczyk M. (2001). Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania. Agencja Wydawnicza Placet. Warszawa.
  5. Weron A., Weron R. (2005). Inżynieria finansowa. Wydawnictwo Naukowo- -Techniczne. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu