BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Janik Wiesław (Politechnika Lubelska), Zbroja Andrzej (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)
Title
Unijne źródła finansowania inwestycji MSP w regionie lubelskim
The European Source Financeing of Investment of SME in Lublin Region
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2009, nr 31, T.2, s. 239-251, rys., tab.
Issue title
Ekonomiczne i organizacyjne instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Finanse, rachunkowość, przedsiębiorczość
Keyword
Fundusze unijne, Finansowanie inwestycji w gminie, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje przedsiębiorstw
EU funds, Investment financing in district, Small business, Enterprises investments
Note
summ.
Abstract
Wstępna analiza wykorzystania pomocy unijnej w latach 2004-2006 przez MSP województwa lubelskiego wskazuje, że nie miała ona znaczącego wpływu na spadek różnicy między poziomem rozwoju gospodarczego tego regionu w porównaniu z innymi województwami. Województwo to nadal ma najniższy poziom PKB na jednego mieszkańca. W ostatnich latach zaobserwowano natomiast tendencję odwrotną. Różnica ta się zwiększyła. O ile w 2004 roku PKB per capita w województwie lubelskim stanowił 70,79% PKB per capita w Polsce, to w roku 2007 relacja ta wyniosła 67,55%.(fragment tekstu)

Lublin voivodesship belonged (beforc admission Romania and Bułgaria) to the least developed regions in European Union. Prior to admitting Poland to European Union smali and medium enterprises had huge expectations towards EU financial support. Review of EU financing sourees for SME and analysis of EU funds usage in Lublin region have been earried out in the artiele.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Rocznik Statystyczny RP. GUS, Warszawa 2008.
  2. Raport o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007. PARP, Warszawa 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu