BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kośny Marek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Peternek Piotr (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Wielkość próby a istotność wnioskowania statystycznego
Sample size and significance of statistical inference
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 71-80, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Badania empiryczne, Wyniki badań, Statystyka
Empirical researches, Research results, Statistics
Note
summ.
Abstract
Jednym z podstawowych problemów napotykanych w badaniach empirycznych jest kwestia jakości uzyskanych wyników. W wypadku większości badań nie ma możliwości przebadania całej populacji, a badaniu poddawana jest jedynie pewna jej część - próba. W takiej sytuacji zagadnieniem o zasadniczym znaczeniu jest pytanie o to, na ile wyniki uzyskane dla analizowanej próby mogą być rozszerzone na całą populację. Inaczej mówiąc, jakie warunki muszą być spełnione, aby uogólnienie takie było uprawnione.(fragment tekstu)

Commonly used method of determining the quality of research results is the application of significance tests - both parametric and non-parametric. They enable researchers to eliminate low-quality results, when observed differences are the consequence of too small samples. Therefore relatively little attention - also in didactics - is paid to issues of big samples, when the number of observations amounts up to several thousands. Whereas situations, when significance test is applied to big samples requires no less attention than the situations of too small samples. In this context the main aim of the paper is the analysis of results of the significance test for the correlation coefficient (parametric test) and chi-square test for independence (non-parametric test) for samples exceeding 1000 observations. For these tests it will be shown, how imprecise interpretation could lead to the significant distortion of obtained results.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Krysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. (2000). Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
  2. Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U. (2001). Statystyka. Elementy teorii i zadania. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wrocław.
  3. Steczkowski J. (1995). Metoda reprezentacyjna w badaniach zjawisk ekonomiczno- -społecznych. PWN. Warszawa-Kraków.
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu