BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mastalerz-Kodzis Adrianna (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach), Pośpiech Ewa (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Wybrane zagadnienia w nauczaniu ekonomii matematycznej
Selected Problems in Teaching of Mathematical Economics
Source
Didactics of Mathematics, 2011, nr 8(12), s. 91-100, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Edukacja, Matematyka, Ekonomia matematyczna
Education, Mathematics, Mathematical economics
Note
summ.
Abstract
Wykłady oraz ćwiczenia z ekonomii matematycznej zaliczane są do grupy zajęć objętych standardem kształcenia na wybranych kierunkach w Akademii Ekonomicznej w Katowicach. W związku z tym istnieje konieczność ciągłego sprawdzania i korygowania treści programowych przedmiotu oraz kontrolowania umiejscowienia przedmiotu w programach studiów. Artykuł składa się z dwóch części. W pierwszej z nich autorzy dzielą się spostrzeżeniami dotyczącymi miejsca przedmiotu ekonomia matematyczna w harmonogramie studiów oraz liczby godzin przeznaczonej do realizacji tego przedmiotu. Część druga stanowi propozycję uzupełnienia treści programowych wykładów i ćwiczeń o nowe, interesujące tematy z dziedziny nauk ekonomicznych.(fragment tekstu)

Mathematical Economics has been taught in selected majors on University of Economics in Katowice since several years. Very dynamic modifications of academic education system and lecture schedules bring cogitations, new ideas and also many problems to solve. Therefore, there are many subjects of discussion connected with mathematical economics. Among others we can mention the following:  number of hours reserved for lectures of mathematical economics;  mathematical methods and economic knowledge required to attend in lectures of mathematical economics;  propositions to add in interesting and new subjects to the mathematical economics schedule. The purpose of the article is to present selected problems connected with schedule and substance in teaching of mathematical economics.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. de Walque G., Wouters R. (2004). An Open Economy DSGE Model Linking the Euro Area and the U.S. Economy. Manuscript. National Bank of Belgium.
  2. http: // pl. wikipedia.org/ Wiki / Nagroda_Banku_Szwecji_im._Alfreda_Nobla_w_ dziedzinie_ekonomii.
  3. Ostoja-Ostaszewski A. (1996). Matematyka w ekonomii. Modele i metody. T. 1 i 2. PWN. Warszawa.
  4. Smets F., Wouters R. (2003). An estimated stochastic dynamic general equilibrium model for the Euro Area. "Journal of the European Economic Association". Vol. 1. Issue 5. Str. 1123-1175.
  5. Woodford M. (2003). Interest and Prices. Princeton University Press. Princeton.
  6. Zawadzki H., Mastalerz-Kodzis A. (2006).Ekonomia matematyczna a ekonomia i matematyka. Koordynacja sylabusów. W: L. Żabiński, E. Gatnar (red.).
  7. Harmonizacja planów i koordynacja programów studiów. Materiały Wydziałowej konferencji dydaktycznej. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Katowice
Cited by
Show
ISSN
1733-7941
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu